Một số links, video vụ Đồng Tâm- Jan 14, 2020

MỘT SỐ LINKS VỤ ĐỒNG TÂM – TÍNH ĐẾN JAN 14, 2020

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10222290643356374

Hoàng Lan Chi viết: thú thật đọc bài hai bên, nghe ô Kình nói, đọc thông cáo của Bộ Công An, tôi chỉ hiểu được lơ mơ. Giá Bộ Công An trả lời các câu hỏi của Web Luật Khoa thì có lẽ mọi việc sáng hơn.

Đại biểu QH chất vấn Bộ Công An:

https://www.facebook.com/nhungcongdantudo/videos/2519027491757575/

BỘ Công An thông báo vụ Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222284735568683

Ô Kình kể chuyện:

https://www.facebook.com/nhungcongdantudo/videos/477555259848002

BBC: vợ ô Kình tố cáo bị đánh:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222283734183649

Web Luật Khoa gửi các câu hỏi cho Bô Công An về vụ Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222282054541659

Vợ ô Lê Đình Kình tố cáo bị công an đánh, bắt nhận tội:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222283734183649

Báo Pháp Luật: video con trai ô Kình thừa nhận tội:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222279643761391

Đồng Tâm: Bài của nick Cha Già Dân Tộc:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222274701677842

Lương Minh-Một cái nhìn về Đồng Tâm:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222270120523316

Lưu Trọng Văn- chiến thắng của phe “củi”:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10222273761894348

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.