Một số vụ nên xem trong năm 2019 tại blog “Tự Do”. Jan 5, 20 20

Hoàng Lan Chi

Một số vụ nên xem năm 2019 tại Blog “Chúng tôi Muốn Tự Do”

Nơi có bài thời sự HK, về TT Trump:

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/category/bai-ve-trump/

Nơi Có bài về VT, Voice, Nguyễn Thanh Tú:

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/category/viet-tan-nguyen-thanh-tu/

Nơi có bài của bác Vũ Linh:

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/category/vu-linh/

Nơi có bài về BPSOS:
https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/category/bpsos/

Các “Nhân Vật Cộng Đồng tai tiếng”:
https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/category/nhan-vat-cong-dong/

Link các bài về vụ Mc Nguyễn ngọc Ngạn:

Link các bài về vụ Mc Nguyễn Ngọc Ngạn- Update vào Jan 5, 2 020

Link các bài về Truyền thông Cầu Muối, Kinh Dược Radio:

Nhân vật cộng đồng “dơ bẩn” Ngụy Vũ- Dec 15, 2019

Tài liệu về Trịnh Hội:

Tài Liệu về Trịnh Hội tính tới Nov 2019

Về vụ kiện kép giữa BPSOS-Holly Ngô:

Suy Nghĩ gì về vụ kiện Holly Ngô- BPSOS vào Tháng 10 vừa qua – Nov 3, 2019

Tài liệu về vụ Trí Tạ- Phát Bùi tính tới October 2019:

Tài liệu về vụ Trí Tạ-Phát Bùi ở Little Sài Gòn- Oct 1, 2019

Mục Lục toàn bộ bài năm 2019:

Mục Lục blog “Tự Do” năm 2019

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.