Phản ứng của Đức Giáo Hoàng khi bất ngờ bị kéo tay -Jan 6, 2020

· Phản ứng của Đức Giáo Hoàng khi bất ngờ bị kéo tay.

https://www.facebook.com/BBCnewsVietnamese/videos/3248090418539257/

Hoàng Lan Chi viết: tôi xem và bật cười. Một bà kéo tay Đức Giáo Hoàng. Ngài giật mình và phản xạ là quắc mắt, đập tay chị kia. Hahahahah.

· Trần Nhựt Cường Quỹ sứ hà… kaaa…

LanChi Hoang hhahahahaha

· Ha Nguyen Manh Kéo kiểu đó không ĐAU mới lạ.😃😃🙏🤣🤣🤣🤣

LanChi Hoang Đang gặp gỡ dân chúng mà em. Có đau thì cũng "á’. Còn ngài phản xạ rất hay. Bụp ngay bà kia 🙂

o Ha Nguyen Manh LanChi Hoang … Bụp thế cho chừa cái gọi là CUỒNG 😃…. cũng là người mà, đau wá phản xạ cũng RẤT TỰ NHIÊN 😃😃😃

LanChi Hoang Ha Nguyen Manh, Hhaha, phản xạ tự nhiên là đau quá thì bụp bụp há!

o Tuyet Vu Ha Nguyen Manh Nếu đó là Trump không hiểu số phận bà ấy sẽ ra sao?

§ · LanChi Hoang Tuyet Vu, Lên thiên đàng!

o Tuyet Vu LanChi Hoang yes, madams

LanChi Hoang Tuyet Vu, không ai lại kéo mạnh bạo vậy cả. Tui là police, còng tay giam 1 giờ cho chừa cái thói lỗ mãng 🙂

o Tuyet Vu LanChi Hoang giống như yêu tinh thích ăn thịt Đường Tăng vậy đó mà .

o

o Thanh Le ĐGH cũng dữ quạu ghê ta 🙂

LanChi Hoang Xem, chị bật cười. Lẽ ra bình thường có thể hốt hoảng nhưng đang đi gặp gỡ dân chúng mà.

o Ha Nguyen Manh Thanh Le … ngoài 80 rổi… BÓP đâu ĐAU đó, Thông cảm cho ngài đi, vuốt nhẹ nhẹ là được rồi. 😃😃

o

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.