Link các bài về vụ Mc Nguyễn Ngọc Ngạn- Update vào Jan 5, 2 020

Link các bài về vụ Mc Nguyễn Ngọc Ngạn bóp méo chính sách di dân của HK

để vu cáo TT Trump, gây ảnh hưởng cho bầu cử 2020:

§ Hãy ký petition vụ MC Ngạn bóp méo tin, gây ảnh hưởng lên bầu cử vào 2020- Jan 5, 2010

§ Hoàng Lan Chi -Thể thức ghi danh với We The People để ký bấ t cứ petition nào- Jan 3, 2020

§ Hãy tiếp tục ký petition về vụ Mc Ngạn đưa fake news về chính sách di dân của HK- Jan 3, 2020

§ Hoàng Lan Chi -WE THE PEOPLE, chính phủ nghe ý kiến ngư ời dân- Jan 2, 2020

§ MC Nguyễn Ngọc Ngạn NÓI LẠI: MONG TT TRUMP TÁI ĐẮC CỬ -Jan 2, 2020

§ Nguyễn Ngọc Ngạn phản bác dưới tên ” Hội những người yêu thích TN-PBN ” đăng ở Facebook của con trai ô Ngạ n- Jan 1st 2020

§ Nguyễn Quốc Đống- Các biện pháp nên làm d/v ô Nguy ễn Ngọc Ngạn- Cđ Philadelphia tẩy chay-Jan 1, 2020

§ Nguyễn Quốc Đống- Các biện pháp nên làm d/v ô Nguyễn Ngọc Ngạn- Jan 1, 2020

§ Nhân Vật “Tai Tiếng” Cuối Năm: Nguyễn Ngọc Ngạn- Dec 31, 2 019

§ Mc Nguyễn Ngọc Ngạn, nói sai về chính sách của TT TRump, c hế diễu vẻ ngoài của TT Trump khi Ngạn gặp TT Trudeau Dec 28, 2019

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

1 Response to Link các bài về vụ Mc Nguyễn Ngọc Ngạn- Update vào Jan 5, 2 020

  1. Pingback: Một số vụ nên xem trong năm 2019 tại blog “Tự Do”. Jan 5, 20 20 |

Comments are closed.