Hoàng Lan Chi -Thể thức ghi danh với We The People để ký bấ t cứ petition nào- Jan 3, 2020

Hoàng Lan Chi

THỂ THỨC REGISTER VỚI WE THE PEOPLE

Trang web chính phủ nghe ý kiến của dân

1) Cho tên, địa chỉ mail. Rất giản dị. Không cần khai cái gì nữa hết. Các bạn ở Pháp, Canada, Việt Nam cứ làm thử đi để ủng hộ TT Trump, để “răn đe” đám nghệ sĩ ( không có tinh thần quốc gia, chỉ biết danh-lợi). Coi như quý bạn ký dùm ông bác, bà mợ “lạc hậu” ở Mỹ, không biết net là gì, vậy mà!

2) We The People sẽ gửi mail. Trong đó có link và passwork tạm thời.

3) Click link đó. Coi như xong account.

VD: đây họ gửi vầy:

Almost done! Verify your Petitions.WhiteHouse.gov account

  • We the People: Your Voice in Our Government <admin>

To: xyz@…

You’re only one step away from creating your Petitions.WhiteHouse.gov account. Just click on the link below or cut and paste it into your web browser to confirm this is a working email address:

https://petitions.whitehousegov/user/reset/170495019/1578091893/kDnMUiaUfXIfGRzkLvlhI1tmbz4TJUqUgrWg59DfliM

IMPORTANT: If you created your account in the process of signing a petition on We the People, you still need to click on the "Sign this Petition" button on the petition’s webpage.

Here is your WhiteHouse.gov account information:

https://petitions.whitehouse.gov/user
e-mail: xyz@…
password: ….

Once you’ve verified your email address, click on this link or copy and paste it into your web browser to update your profile or change your password:

https://petitions.whitehouse.gov/user

More information about WhiteHouse.gov accounts is available in the WhiteHouse.gov’s Privacy Policy (http://www.whitehouse.gov/privacy) and the Terms of Participation (https://petitions.whitehouse.gov//how-why/terms-participation) for We the People.

4) Chọn “Sign this petition”. Ra một lô petition. Chọn 1 cái. Ký. Tên, địa chỉ mail mà hồi nãy mình register với We The People

We The People LẠI GỬI MAIL CHO MÌNH. Phải click link họ gửi: thì coi như CHỮ KÝ CỦA MÌNH MỚI ĐƯỢC ĐẾM.

Đây, mail mà họ gửi để mình phải xác nhận:

Thank you for submitting your signature to the We the People petition "Please, investigate a case attacking US by making false statement about the immigration policy" via We The People.

By confirming your signature below, you are participating in the White House’s We the People online petitions platform, and you agree to abide by the We the People Terms of Participation and Moderation Policy provided below.

The validation link will expire within 48 hours of receiving it. If you haven’t clicked the link within 48 hours, you will need to sign the petition again.

Confirm your signature by clicking ……

5) Sau khi click link thì phải có vầy thì mới coi là hợp lệ:

You’ve successfully signed the petition below. Your signature has been verified and counted.

Hoàng Lan Chi

1/2020

Petition của ô Đỗ Văn Phúc lập, tố cáo Mc Nguyễn Ngọc Ngạn, công dân Canada, đã bóp méo chính sách di dân của HK, để bôi xấu TT Trump, hầu gây ảnh hưởng trên đám người Mỹ Việt trong bầu cử 2020 ( không biết net, không có mail, không có nhiều tin tức):

https://petitions.whitehouse.gov/petition/please-investigate-case-attacking-us-making-false-statement-about-immigration-policy

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoàng Lan Chi -Thể thức ghi danh với We The People để ký bấ t cứ petition nào- Jan 3, 2020

  1. Pingback: Link các bài về vụ Mc Nguyễn Ngọc Ngạn- Update vào Jan 5, 2 020 |

Comments are closed.