youtube from Tòa Bạch Ốc về Trump đến Afghanistan-No 30, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=6PysYA5TD4w

LanChi Hoang — with Thanh Le and 17 others.

11 mins ·

Hoàng Lan Chi viết: đây là clip đẹp nhất của năm 2019.

Những người lính xa nhà, không phải chiến đấu cho quốc gia HK mà là bảo vệ cho hòa bình thế giới. Thanksgiving, ngày lễ lớn mà họ không được quây quần với gia đình NHƯNG năm nay vị Tổng Tư Lệnh đã đến. Thật cảm động. Bình thường vẻ mặt TT không được thư giãn và vui tươi như trong clip này. Có lẽ vì khi ở trong nước, mãnh hổ Hoa Thịnh Đốn luôn phải đối phó với "Dân chủ thổ tả" và truyền thông thổ tả. Còn ở đây, bên những người lính xa nhà, TT cười rất tươi. Clip đẹp quá.

I love you, my president.

The White HouseLike Page

Yesterday at 12:57 PM ·

President Trump flew overnight to Afghanistan to spend Thanksgiving with our troops. 🇺🇸

"There’s nowhere I’d rather celebrate this Thanksgiving than right here with the toughest, strongest, best, and bravest warriors on the face of the Earth."

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

3 Responses to youtube from Tòa Bạch Ốc về Trump đến Afghanistan-No 30, 2019

  1. Pingback: Mục Lục blog “Tự Do” năm 2019 |

  2. Pingback: Mục Lục Tự Do 2019 |

  3. Pingback: Các bài về TRump ở web Tự Do của Hoàng Lan Chi -Jan 24,2020 |

Comments are closed.