Donal J. Trump- Impeachment Witch Hunt is now OVER- nOV 20, 2019

Donald J. Trump

4 hrs ·

Impeachment Witch Hunt is now OVER! Ambassador Sondland asks U.S. President (me): “What do you want from Ukraine? I keep hearing all these different ideas & theories. What do you want? It was a very abrupt conversation. He was not in a good mood. He (the President) just said, ”I WANT NOTHING! I WANT NOTHING! I WANT NO QUID PRO QUO! TELL PRESIDENT ZELENSKY TO DO THE RIGHT THING!” Later, Ambassador Sondland said that I told him, “Good, go tell the truth!” This Witch Hunt must end NOW. So bad for our Country!

Hoàng Lan Chi viết:

Thú thật tôi ngấy tới tận cổ những “trò” của “Dân chủ thổ tả”. Các DC tử tế có lẽ đã trùm mền ngủ thì phải.

 1. Đang tranh cử thì chỉ trích chuyện ruồi bu (Vd vụ TT nói với đám đàn ông trong xe hơi)
 2. Khi TT nhậm chức thì từ Obama đến bộ sậu miệt thị là không biết chính trị, là đần độn, là ngu xuẩn.
 3. Sau nhậm chức 1 tuần thì CA thổ tả tổ chức biểu tình “ Not my president”. Thật khốn nạn. Nền dân chủ của HK đã bị bọn thổ tả vấy nhơ. “Mày” không bầu là quyền của “mày” nhưng sau kết quả thì người thắng cử là tổng thống HK. “Mày” phải tôn trọng luật pháp.
 4. Sau đó là những trò nhơ nhuốc: đòi kiểm phiếu, cử tri đoàn của CH phản phé nhưng TT vẫn đắc cử
 5. Tiếp theo: TT làm việc KHÔNG LƯƠNG và từng bước nỗ lực thực hiện những gì ô hứa khi tranh cử. Những thành công của TT về kinh tế: không ai phủ nhận được và chỉ có đám “con lừa” mới ngang ngược nói đó là hậu quả của TT da màu Obama. Về phương diện ngoại giao: toàn thế giới phải kính nể HK không như thời da màu Obama
 6. John MacCain “Cộng Hòa thổ tả”, thâm thù vì bị TT Trump vạch ra vài sự thật, nên đưa chứng cớ bịa đặt rồi “Dân chủ thổ tả” đòi điều tra tốn mấy triệu tiền thuế của dân chúng mà chẳng tìm được cái “khỉ khô” gì vụ Nga.
 7. Thất bại vụ “Nga”, “Dân chủ thổ tả” bèn xoay qua đòi buộc tội TT đã áp lực Ukraine phải điều tra Biden. Qua mấy vụ điều trần: toàn là “hearsay”. Người Bắc gọi là “quá thối”!
 8. Hy vọng người trung lập, người hiểu biết, sẽ nhận ra được đâu là SỰ THẬT để bảo vệ Hiệp Chủng Quốc HK, bảo vệ nền dân chủ tuyệt vời của cường quốc lãnh đạo thế giới.
 9. NẾU được ước, tôi ước bọn DC thổ tả chết trôi sông lạc chợ hết cho thế giới được hòa bình J DC tử tế sẽ phục hồi lại một đảng Dân Chủ như ngày xưa.

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

3 Responses to Donal J. Trump- Impeachment Witch Hunt is now OVER- nOV 20, 2019

 1. Pingback: Mục Lục Tự Do 2019 |

 2. Pingback: Các bài về TRump ở web Tự Do của Hoàng Lan Chi -Jan 24,2020 |

 3. Pingback: Links các bài về Trump ở blog Dự Do 2019- Dec 2019 |

Comments are closed.