Bà Nancy Bùi chụp mũ ô Châu Thành- Nov 7, 2019

LGT: Đây là chuỗi mails. Bà Nancy Bùi gửi mail quảng cáo, mọi cái ở bcc. Ô Châu Thành đọc được và hỏi về các thuyết trình viên. Bà Nancy trả lời và hư thường lệ , y chang fans VT-Voice, chụp mũ ngay tức khắc. Ô Châu Thành đang hỏi bà có phải TTV Trần Kiêm Đoàn là ông này này hay không? Nhiệm vụ bà: Yes or No hoặc chuyển cho Ban Tổ Chức . Tại sao bà chụp mũ ô Châu Thanh là (trích: Những câu hỏi về vấn đề tổ chức, trên bản tin có email của Ban tồ chức, xin ông liên lạc với họ kể cả những cáo buộc, chụp mũ một số những thuyết trình viên

****************

4-From: Chau, Thanh
Sent: Monday, October 28, 2019 11:17 AM
To: ‘Nancy Bui’
Cc: NancyBui Trien
Subject: RE: Nhóm Sử Gia trẻ tiếp tục nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa

Xin lỗi bà … trong E. mail mà tôi gởi, xin bà chỉ rõ câu nào là câu "cáo buộc, chụp mũ" … xin bà dùng văn tự chính xác.

E. mail tôi chỉ toàn là những câu hỏi thiết nghĩ nếu bà không trả lời được thì xin chuyển đến những ai có thể trả lời.

Cũng xin bà đừng dùng văn tự cáo buộc người một vô chứng như thế …

Bởi vì tôi nhận được E. mail từ của bà nên chỉ biết hỏi bà mà thôi … Tôi không biết ai là người tổ chức hay có dính líu gì với họ.

Thanh C. Chau

3-From: Nancy Bui [mailto:nancy]
Sent: Monday, October 28, 2019 11:10 AM
To: Chau, Thanh
Cc: NancyBui Trien
Subject: Re: Nhóm Sử Gia trẻ tiếp tục nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa

Thưa ông Thành Châu,
Để khuyến khích những Sử gia trẻ nghiên cứu về VNCH để giúp phía VNCH chúng ta có tiếng nói trong sử sách, chúng tôi giúp chuyển bản tin cuả Alex Vô mà ông nói trên rộng rãi tới nhiều người và nhiều vị đã giúp chuyển rộng rãi tới các diễn đàn để thông tin. Chúng tôi gửi BBC vì không muốn đưa điạ chỉ email của ngừời nhận ra ngoài khi chúng tôi chưa có dịp xin phép họ. Vấn đề này ông hiểu đó là sự tôn trọng privacy của họ. Những câu hỏi về vấn đề tổ chức, trên bản tin có email của Ban tồ chức, xin ông liên lạc với họ kể cả những cáo buộc, chụp mũ một số những thuyết trình viên. Chân thành cám ơn ông. Nancy Bùi

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Bà Nancy Bùi chụp mũ ô Châu Thành- Nov 7, 2019

  1. Pingback: Mục Lục blog “Tự Do” năm 2019 |

Comments are closed.