Tài liệu đến Nov 5, 2019 về vụ CBC-Voice

· Phản bác mail của TNV Voice, Phạm Bảo Toàn vv CBC-Voice-Nov 3, 2019

· Gửi “người tị nạn Thái”, tác giả clip có thuyền nhân và TNLT T hái: thời buổi net, không cần đến Thái, vẫn phỏng vấn từ xa. Nếu Ông/Bà nhât quyết khước từ: mọi người SẼ HIỂU sự thật là gì- O ct 30, 2019

· Gửi “Người Tị Nạn Thái Lan refugeesthailand2019@gmai l.com về clip mà Ông/Bà đưa net vào ngày 26, nội dung 14 thuyề n nhân và TNLT lên án Nguyễn Thanh Tú đánh phá Voice- Oct 30, 20 19

· Các bài phản bác Nam Lộc, Trịnh Hội, Vũ Văn Lộc

· Ba việc làm phi pháp, bất nhân, bỉ ổi của Trịnh Hội –Nam Lộc là gì-Oct 29, 2019

· Nhận Định bài của Vũ Văn Lộc (Chuyện Voice đưa người qua đại dươ ng) Oct 27, 2019

· Vũ Linh- Tổng Thống Pence? Oct 26, 2019

· Nguyễn Thanh Tú, cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp d iễn- OCT 25, 2019

· Voice, Quý vị có thể nào vừa vô đạo đức vừa vô liêm sỉ hơn đượ c nữa không? Oct 24, 2019

§ Các comment về bài “Có cần cho Trịnh Hội vào tù không”- Oct 2 3, 2019

§ Có cần cho Trịnh Hội vào tù không-Oct 22, 2019

§ Bằng Phong ĐVA-Viết về Đạm Phong ngày xưa, Nguyễn Thanh Tú hôm n ay. Hãy yểm trợ ông Tú vì ông đã lấy 404 K ra điều tra giúp cộng đồng không bị lường gạt. Oct 22, 2019

§ Phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú-Trách Nhiệm của Voice-Ts Cấn L ê-Oct 21, 2019

§ Ngụy Vũ phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú- Oct 17,2019

§ VOICE, vòi của Việt Tân, sắp tới số — những sự thật khiếp đảm s ẽ được phơi bày – Phần 1-Oct 16,2019

§ Phản Bác Voice Queensland, Tuấn Lê-vụ nhập cư lậu Canada do CBC-Canada điều tra – Oct 16, 2019

§ Phản bác bài “Trời Cao Có Mắt” của MC Nam Lộc- Oct 13, 2019

§ CBC, Truyền Thông Canda, điều tra vụ nhập cư Canada của Voice- O ct 13, 2019

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.