Các bài phản bác Nam Lộc, Trịnh Hội, Vũ Văn Lộc

Các bài phản bác các lập luận của Trịnh Hội, Nam Lộc, Tuấn Lê, Vũ Văn Lộc:

Ba việc làm phi pháp, bất nhân, bỉ ổi của Trịnh Hội –Nam Lộc là gì-Oct 29, 2019

Nhận Định bài của Vũ Văn Lộc (Chuyện Voice đưa người qua đại dươ ng) Oct 27, 2019

Phản Bác Voice Queensland, Tuấn Lê-vụ nhập cư lậu Canada do CBC-Canada điều tra – Oct 16, 2019

Phản bác bài “Trời Cao Có Mắt” của MC Nam Lộc- Oct 13, 2019

This entry was posted in Việt Tân-Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.