Vi Nguyễn Canada có lẽ là fan VT giả vờ để chửi Nguyễn Thanh Tú-Oct 26, 2019

FROM HN1943
Subject: Vi nguyễn canada có lẽ là fan vT giả vờ để ..- Nguyễn Thanh Tú phỉ báng
REPLY ALL
1-Vi Nguyên có vẻ là fan VT nên giả vờ này nọ và bây giờ binh vực bằng lý luận “ngớ ngẩn, con nít” như ” Canada chúng tôi ai nói gì cả. Chờ CP xét”.
Ủa, nói là quyền của mọi người, bàn luận là quyền của mọi người. Xét và ra bản án là quyền của CP Canada. Rõ?
2-Voice đi xin tiền khắp hải ngoại cho vụ nhập cư 108 thuyền nhân- vô tổ quốc 20 năm: mọi người có quyền lên tiếng. Rõ?
3- Xem youtube nào mà chụp mũ ô Tú là VC? Ô Tú mỉa mai mà Vi Nguyễn “giả vờ NGU KHÔNG HIỂU” phải không?
4-Vi Nguyễn mở to mắt xem tài liệu về Voice, vòi bạch tuộc của VT. Phản bác vào từng điểm của các tác giả. Không phản bác mà mạ lị, chụp mũ, vu cáo như các fans VT-voice: chỉ chứng tỏ hạ cấp, không có trình độ, không đủ lý lẽ:

·       Voice, Quý vị có thể nào vừa vô đạo đức vừa vô liêm sỉ hơn đượ c nữa không? Oct 24, 2019

§  Các comment về bài “Có cần cho Trịnh Hội vào tù không”- Oct 2 3, 2019

§  Có cần cho Trịnh Hội vào tù không-Oct 22, 2019

§  Bằng Phong ĐVA-Viết về Đạm Phong ngày xưa, Nguyễn Thanh Tú hôm n ay. Hãy yểm trợ ông Tú vì ông đã lấy 404 K ra điều tra giúp cộng đồng không bị lường gạt. Oct 22, 2019

§  Phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú-Trách Nhiệm của Voice-Ts Cấn L ê-Oct 21, 2019

§  Ngụy Vũ phỏng vấn Nguyễn Thanh Tú- Oct 17,2019

§  VOICE, vòi của Việt Tân, sắp tới số — những sự thật khiếp đảm s ẽ được phơi bày – Phần 1-Oct 16,2019

§  Phản Bác Voice Queensland, Tuấn Lê-vụ nhập cư lậu Canada do CBC-Canada điều tra – Oct 16, 2019

§  Phản bác bài “Trời Cao Có Mắt” của MC Nam Lộc- Oct 13, 2019

CBC, Truyền Thông Canda, điều tra vụ nhập cư Canada của Voice- O ct 13, 2019

HN 1943
SẼ RESEND, KHI CẦN 

On Saturday, October 26, 2019, 09:44:17 AM GMT+10, ‘vi nguyen’ via Phụng Sự Xã Hội <phungsuxahoi@googlegroups.com> wrote:
Hôm nay lần đầu tiên vào xem video clip của Ông NTT 
đúng là 1 tên Stupid , nói năng mạ ly cộng đồng người 
Việt ty nạn CS y chang như tên Chí phèo Hoàng Kiều 
chỉ xem chưa được 5 phút là nổi giận rồi vì thấy rõ đây 
NTT chính là 1 tên Việt gian  
nên không xem nửa …
chúng ta gọi VC có gì sai ??tên NTT lấy tư cách gì mà 
chỉ trích phê phán ??
còn chuyện MC Nam Lộc và Trinh Hoi voice Canada 
đã có chính phủ và sở di trú điều tra và làm việc 
không liên quan gì đến những người đang ở Mỹ 
vì những người được Voice Canada đưa từ Thailan 
đến Canada không phải đến MỸ ….
chúng tôi ở Canada cùng đã không còn có 1 ai bình luận gi 
nữa cả , vì tất cả đều đã đâu vào đó rồi , chờ quyết định và 
phán xử của Chính Quyền Canada , không phải của bất 
cứ 1 người Việt nào khác ở Canada hay các quốc gia
 ngoài Canada
This entry was posted in Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn. Bookmark the permalink.

1 Response to Vi Nguyễn Canada có lẽ là fan VT giả vờ để chửi Nguyễn Thanh Tú-Oct 26, 2019

  1. Pingback: Vụ bà vivasup6@yahoo.ca vu cáo, mạ lị Chính Khí Việt, bà Đào Trầ n thì thường xuyên hung hăng chửi bới, mạ lị người không cùng yk ien – Jan 18, 2020 |

Comments are closed.