Ngụy Vũ-Kỳ 3. Nguyễn Thanh Tú tố cáo Voice-Trịnh Hội và xin mọi người giúp để thuê 3 Ls hầu điều tra và cho Trịnh Hội vào tù- Oc t 22, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=ILQcyHYoa1U

Ngụy Vũ-Kỳ 3. Nguyễn Thanh Tú tố cáo Voice-Trịnh Hội

Hoàng Lan Chi viết: nên nghe. Ô Tú tố cáo nhiều điều. Phút cuối, khi Ngụy Vũ hỏi, ô Tú xin mọi người giúp gây quỹ để ô có thể thuê thêm luật sư để điều tra vì một mình ô Tú sẽ lấu. Điều tra với mục đích có thể cho Trịnh Hội vào tù.

Trích từ bài phỏng vấn NTTu của Hoàng Lan Chi:

1-NTT: Ts Nguyễn Đình Thắng “hoang mang vì sự thiếu kiểm soát nội bộ”. Tôi đồng ý và chia sẻ với Ts Thắng điều này. Rõ ràng trước 5 trường hợp được CBC nêu ra thì ai cũng thấy Di Trú Canada đã thiếu kiểm soát. Dù sao, tôi nghĩ có lẽ CP Canada quá tin tưởng vào Ts Lê Duy Cấn và tổ chức VCF (Liên Hội NV Canada) của ông. Canada không bao giờ có thể nghĩ là họ bị lường gạt như thế.

Tôi cũng đồng ý với Ts Thắng là hành động của Voice sẽ làm “nhơ nhuốc” hình ảnh các tổ chức giúp điền hồ sơ, trước người dân Canada và trong tương lai, chắc chắn tương lai, Canada sẽ thu hẹp chương trình, không mở rộng để cứu giúp người Việt nữa.

2- Tóm lại, ô Trịnh Hội là người “đi tìm thuyền nhân và giúp họ điền đơn” theo trả lời của Ts Lê Duy Cấn (cho BPSOS) nên Trịnh Hội chịu trách nhiệm 100% về hoàn cảnh ( status) của thuyền nhân đó đối với Canada. Bản ghi nhớ MOU, ký giữa Liên Hội NV Canada-Canada, điều 4.3 ghi rõ cả đôi bên phải ngăn ngừa gian lận. Trịnh Hội không thể nào chối được là chỉ giúp làm hồ sơ chứ không biết đến hoàn cảnh thuyền nhân. Đây, MOU viết rõ:

This entry was posted in Việt Tân-Nguyễn Thanh Tú. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ngụy Vũ-Kỳ 3. Nguyễn Thanh Tú tố cáo Voice-Trịnh Hội và xin mọi người giúp để thuê 3 Ls hầu điều tra và cho Trịnh Hội vào tù- Oc t 22, 2019

  1. Pingback: Tài Liệu về Trịnh Hội tính tới Nov 2019 |

  2. Pingback: TÀI LIỆU VỀ TRỊNH HỘI | Thiên Hạ Sự 2018

  3. Pingback: Tài Liệu về Trịnh Hội tính tới Nov 2019 | Thiên Hạ Sự 2018

Comments are closed.