VOICE, vòi của Việt Tân, sắp tới số — những sự thật khiếp đảm s ẽ được phơi bày – Phần 1-Oct 16,2019

Hoàng Lan Chi viết: youtube mới nhất của Nguyễn Thanh Tú.
Ô Tú đã nhận lời phỏng vấn và sẽ trả lời phỏng vấn cho: Ngụy Vũ ( Thứ 5), Nửa Vòng Trái Đất ( Thứ 6) Phobolsa ( Thứ 7). Ô Tú cũng sẽ có live stream. Hãy đón xem và đặt trực tiếp câu hỏi với ô Tú.

Năm 2018, ô Tú close hết các youtube vì lúc đó, ông bắt đầu làm việc với Thái Lan. Hiện giờ, ông đã mở lại các youtube cũ đó. Khi đến Thái làm việc, ô Tú đã gặp Di Trú Thái và sau khi nghe ô Tú trình bày, họ mời Canada qua. Sau đó, Di Trú Canada và CBC nghe ô Tú thuyết trình. Ô Tú dành hơn 3 năm để điều tra. CBC-Canada dành hơn 1 năm tái điều tra những gì ô Tú cung cấp.

Tuy tựa bài là " Những khiếm khuyết của CT Định Cư Nhân Đạo của Canada" nhưng ai cũng thấy rõ SỰ THẬT: Một sự nhập cư lậu bởi Voice-Trịnh Hội và được Nam Lộc tiếp tay.

Qua 2017 thì lại có thể coi là một chương trình "buôn đại gia vc" !

Ý tôi mỉa mai: Voice đưa các đại gia VC qua Canada bằng tiền xin người hải ngoại. "Đại gia" sẽ tạm thời ở Canada vài năm và sau đó việc họ định cư Mỹ: KHÔNG CÓ GÌ QUÁ KHÓ DÙ TT TRUMP ĐÃ SIẾT CHẶT. "Buôn đại gia VC" vì các đại gia rất giàu. Điển hình, trong phim của CBC, là case Võ Văn Dũng. Dũng là chủ cty du lịch. Dũng đi lại VN chính thức bằng passport VN ( một nguồn tin khả tín cho tôi biết điều này) chứ không hề lén lút về bất hợp pháp vì nhớ nhà như Mc Nam Lộc đã trơ tráo nói thế. Tiền của các ô già bà cả, giàu lòng từ tâm vì thương xót thuyền nhân lưu lạc, sống vô tổ quốc ở Thái Lan 20 năm ( quảng cáo khi gây quỹ của Voice-Nam Lộc) đã được chi cho các đại gia như Võ Văn Dũng.

https://youtu.be/5iXOraY6TYg

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.