Những bịa đặt, vu cáo của cựu quân nhân Paul van- Aug 12, 2019

Hoàng Lan Chi

Những bịa đặt vu cáo của Paul Van

Paul Van, cư trú Virginia, không biết vì lý do nào “thâm thù” Nguyễn Đình Thắng và đã bịa đặt để vu cáo ô Nguyễn Đình Thắng nhiều chuyện. Một người duy nhất, (tuy có trí thức nhưng không biết yêu cầu Paul đưa chứng cớ) đã a dua theo Paul: BS Tôn Thất Sơn.

1-Paul vu cáo ô Nguyễn Đình Thắng là tiến sĩ dỏm.

HLC fix: Tiến sĩ cơ khí ĐH Virginia Tech ( https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/77905),

· Cao Học ngành Kỹ sư điện, điện toán ĐH Johns Hopkins University (https://catalyst.library.jhu.edu/catalog/bib_1148400).

· Vài bằng sáng chế khi Nguyễn Đình Thắng là kỹ sư nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu của Bộ Hải Quân Hoa Kỳ (David Taylor Research Center) (https://patents.google.com/patent/US6227139

https://patents.google.com/patent/US6376831)

(các sáng chế khác không truy cập được vì được xếp vào loại bí mật quốc phòng).

2-Paul vu cáo ô Nguyễn Đình Thắng là cử nhân Mác Lê: Hoàng Lan Chi chứng minh, tại Sài Gòn không hề có cái gọi là Cử Nhân Mác Lê. Paul bèn bịa đặt ra nhân viên tình báo, cố vấn Mỹ, Bruce H cha căng chú kiết nào đó đưa resume của ô Thắng hỏi Paul. Paul bịa đặt “ có biết vì Thắng gây quỹ ở cộng đồng”. HLC mắng tiếp: đưa email thằng Mỹ đó đây. Sẽ chửi cho nó một trận về tội cố vấn Mỹ mà “quá ngu” vì Sài Gòn không hề có cử nhân Mác Lê. Ngoài ra, vào thời điểm “thằng Mỹ ngu tưởng tượng của Paul” Paul thì BPSOS chưa hề gây quỹ gì cả như Paul bịa đặt!

3-Paul vu cáo BPSOS là tổ chức từ thiện, gây quỹ cả triệu mỗi năm. HLC đưa links chứng minh: BPSOS là “hậu thân của Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển”. Không hề là tổ chức từ thiện như Paul vu cáo. BPSOS đang phục vụ đồng hương qua các chương trình BPSOS được “thi đậu” khi các funder đăng quảng cáo cấp ngân khoản.

4-Paul không biết xin lỗi các diễn đàn khi đã bịa đặt, tung fake news dơ bẩn, gây nhiễu mà Paul tiếp tục cù nhây, cãi và vu cáo, mạ lị HLC là “gái làng chơi”. Còn Tôn Thất Sơn thì vu cáo HLC nhận tiền của Nguyễn Đình Thắng.

5-Paul lấy web của “chân rết” của bọn VT ma. ( Human Righ, Nguyễn Công Chính) để tiếp tục vu cáo Nguyễn Đình Thắng. Đúng là “đại ngu”. Bọn này phải chống Nguyễn Đình Thắng và đã viết bịa đặt mà cái đầu Paul không hiể, hoặc Paul cố tình tin vào bịa đặt của bọn chống Nguyễn Đình Thắng.

6-Paul “đần độn” khi viết Paul không biết chương trình HR. Paul đã bị mắng đích đáng: “nếu Paul không biết thì là Paul ngu chứ không phải chương trình đó không có”. Bà Hoàng Lan Chi đã viết bài “ Chương trình HR tức HO đợt 2”, trong đó trình bày rõ ràng: ai vận động, thời gian bao lâu, BPSOS đã giúp được bao nhiêu đồng hương..(Tìm hiểu về Chương trình HO đợt 2 – Kiến thức tổng quát-Aug 12, 2019)

Paul không cãi được thì lại rống lên “Cái gì chứng tỏ Nguyễn Đình Thắng cộng tác với DB Christopher Smith”. Đúng là “đồ ngu”. Tôi biết nhiều người thấy được cái “đại ngu” đó của Paul. Tôi cũng tin NHỮNG NGƯỜI LÍNH TỬ TẾ, CÓ GIÁO DỤC đều phải công bằng nhìn nhận việc làm của BPSOS trong chương trình HR, cứu giúp đồng đội của họ không đi kịp HO.

TÓM LẠI: Paul vu cáo tiến sĩ dỏm thì mọi người chứng kiến văn bằng tiến sĩ , bằng sáng chế của ô Nguyễn Đình Thắng! Paul vu cáo chương trình HR không có thì mọi người có cơ hội chứng kiến đầy đủ CT HR này! Cái này gọi là “gậy ông đập lưng ông”. Paul đang “tức điên người” vì coi như Paul đã vô tình quảng cáo cho BPSOS-Nguyễn Đình Thắng. Nhưng đồng thời mọi người cũng chứng kiến được một Paul van, người lính ngoài 70, cứ quay quắt với những vu cáo, mạ lị người khác mà không làm được việc gì có ích cho các diễn đàn, đồng thời tự bôi nhọ chiếc áo lính của Paul.

Chấm dứt vì không thì giờ với loại “rác rưởi” này nữa.

Hoàng Lan Chi

8/2019

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.