Góp ý cho ô Hoàng Cơ Định v/v Nancy Bùi gây quỹ kiện Formo sa- Aug 10,2019

GÓP Ý CHO Ô HOÀNG CƠ ĐỊNH V/V NANCY BÙI GÂY QUỸ KIỆN FORMOSA

Xin xem từ dưới lên: bài tường thuật về vụ gây quỹ của Nancy Bùi của HL, ý kiến Ls Lê Duy San, Hoàng Cơ Định, Hoàng Lan Chi

*************************

From Hoàng Lan Chi:

Góp ý:

1) Tôi đồng ý là thỏa thuận đền bù được công bố nhưng chưa thấy thực thi. Do đó nếu cần giúp thì bà Nancy Bui nên gây quỹ thuê LS giúp đồng bào bạn nhân được hưởng số tiền này. Như thế hợp lý hơn. Bà cần ghi rõ: 1) Tên luật sư. 2) Phí được khoán: n $. 3) Cá nhân Nancy Bùi và bạn hữu góp 100.000 MK. 4) Số tiền cần quyên góp thêm: 30.000 MK. Nạn nhân đại diện: ông Xoài bà Ổi cư trú, số phone…

Theo tôi như thế sẽ hợp lý và sẽ được nhiều người ủng hộ.

2) Ô Định nhận định (Đối với quyền lợi chung của dân tộc Việt Nam, việc tiếp tục kiện công ty Formosa sẽ giúp cho công cuộc tranh đấu bảo vệ môi trường sống của người Việt mà công ty này đã và đang tiếp tục gây hại.)

Hoàng Lan Chi viết: theo tôi cái này không nên kiện Formosa mà hãy tập trung “lực” để đánh VC thì ngăn chặn được nhiều Formosa khác.

*********************

From: Hoang Co Dinh <hoangcodinh@comcast.net>

To: ‘San Le D.’ <sanduyle@yahoo.com>

Cc: "chuyenbai@ymail.com" <chuyenbai@ymail.com>; ‘PSXH’ <phungsuxahoi@googlegroups.com>; ‘ThaoLuan 9 DienDan’ <thaoluan9@yahoogroups.com>; ‘LS TRẦN KIỀU NGỌC’ <kieungoctran@yahoo.com.au>; "truchoasia@aol.com" <truchoasia@aol.com>; ‘TRỊNH HỘI’ <hoitrinh@gmail.com>; ‘LM NGUYỄN VĂN KHẢI’ <nguyenvankhai@gmail.com>; ‘SBTN Official’ <sbtn@sbtn.tv>; "lythaihung2006@yahoo.com" <lythaihung2006@yahoo.com>; ‘LM Tadeo Nguyễn Văn Lý’ <noiketquocdanviet2017@gmail.com>; ‘Hung Truong’ <trucho@sbtn.tv>; ‘Hoang Dinh’ <dinhhoangsanjose@gmail.com>; ‘LM PHAN VĂN LỢI’ <witness2015@gmail.com>; ‘VIETTAN’ <lienlac@viettan.org>; ‘NAMLOC SBTN’ <namloc@sbtn.tv>; ‘Thomas D. Tran’ <tdtran747@yahoo.com>

Sent: Sunday, August 11, 2019, 07:28:14 AM GMT+10

Subject: RE: [Thaoluan9] Fw: Nancy Bùi-Nam Lộc gây quỹ "Công lý cho nạn nhân Formosa"-ca sĩ hát nhạc vc, MC Đỗ Quang hưng phát ngôn vô giáo dục- Aug 7, 2019

Theo như tôi nghĩ thì quý vị trong ủy ban "Công lý cho nạn nhân Formosa" không phải là pháp nhân đứng ra kiện công ty Formosa mà họ chỉ giúp các nạn nhân của Formosa tại Việt Nam kiện công ty này.

Chuyện Formosa tuyên bố bồi thường 500 triệu US$ là thỏa hiệp giữa công ty Formosa và Nhà Nước Việt cộng. Số tiền này sẽ phải được sử dụng ra sao và kết quả được theo dõi như thế nào là chuyện hoàn toàn mờ ám.

Điều mờ ám đầu tiên là liền sau khi công ty Formosa tuyên bố bồi thường thì cơ quan truyền thông của Việt cộng loan tin Nhà Nước Việt cộng xóa nợ khoảng 500 triệu US$ tiền thuế Formosa chưa đóng cho Nhà Nước VC.

Việc giúp nạn nhân Formosa kiện công ty này (tại bất cứ tòa án nào có thể tiến hành được) là điều cần thiết để mong đồng bào nạn nhân được bồi hoàn phần nào thiệt hại. Chưa kể là về phương diện tinh thần đồng bào cảm nhận không bị bỏ rơi trong công cuộc tranh đấu lâu dài này.

Đối với quyền lợi chung của dân tộc Việt Nam, việc tiếp tục kiện công ty Formosa sẽ giúp cho công cuộc tranh đấu bảo vệ môi trường sống của người Việt mà công ty này đã và đang tiếp tục gây hại.

Việc kiện công ty Formosa cũng có tác dụng rọi sáng vào hành động cấu kết với tài phiệt của Nhà nước VC cho tư lợi của chúng.

Tôi không thấy việc làm của ủy ban "Công lý cho nạn nhân Formosa" mang tính chất lợi dụng. Gọi họ là "bọn lợi dụng" là điều võ đoàn và xúc phạm.

Hoàng Cơ Định

****************************

From: San Le D. [mailto:sanduyle@yahoo.com]
Sent: Friday, August 09, 2019 5:54 PM
To: chuyenbai@ymail.com; PSXH; ThaoLuan 9 DienDan; LS TRẦN KIỀU NGỌC; truchoasia@aol.com; TRỊNH HỘI; LM NGUYỄN VĂN KHẢI; SBTN Official; lythaihung2006@yahoo.com; LM Tadeo Nguyễn Văn Lý; Hung Truong; Hoàng Cơ Định; Hoang Dinh; LM PHAN VĂN LỢI; VIETTAN; NAMLOC SBTN; Thomas D. Tran
Subject: Re: [Thaoluan9] Fw: Nancy Bùi-Nam Lộc gây quỹ "Công lý cho nạn nhân Formosa"-ca sĩ hát nhạc vc, MC Đỗ Quang hưng phát ngôn vô giáo dục- Aug 7, 2019

Muon kien tung thi phai co quyen loi. Vi co quyen loi moi co To Quyen.Bon nguoi nay khong phai la dan Ha Tinh (noi co cong ty Formosa). Hon nua, cong ty Formosa da boi thuong va tien da vao tui VC, vay con kien gi nua.

Bon nay la bon loi dung.

LDS

****************

From: San Le D. [mailto:sanduyle@yahoo.com]
Sent: Friday, August 09, 2019 5:54 PM
To: chuyenbai@ymail.com; PSXH; ThaoLuan 9 DienDan; LS TRẦN KIỀU NGỌC; truchoasia@aol.com; TRỊNH HỘI; LM NGUYỄN VĂN KHẢI; SBTN Official; lythaihung2006@yahoo.com; LM Tadeo Nguyễn Văn Lý; Hung Truong; Hoàng Cơ Định; Hoang Dinh; LM PHAN VĂN LỢI; VIETTAN; NAMLOC SBTN; Thomas D. Tran
Subject: Re: [Thaoluan9] Fw: Nancy Bùi-Nam Lộc gây quỹ "Công lý cho nạn nhân Formosa"-ca sĩ hát nhạc vc, MC Đỗ Quang hưng phát ngôn vô giáo dục- Aug 7, 2019

Muon kien tung thi phai co quyen loi. Vi co quyen loi moi co To Quyen.Bon nguoi nay khong phai la dan Ha Tinh (noi co cong ty Formosa). Hon nua, cong ty Formosa da boi thuong va tien da vao tui VC, vay con kien gi nua.

Bon nay la bon loi dung.

LDS

KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG

MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VC

MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

On Friday, August 9, 2019, 02:29:55 PM PDT, Thomas D. Tran <tdtran747@yahoo.com> wrote:

Chuyển đọc bài "Nancy Bùi-Nam Lộc gây quỹ "Công lý cho nạn nhân Formosa"-ca sĩ hát nhạc vc, MC Đỗ Quang hưng phát ngôn vô giáo dục- Aug 7, 2019" và nghe Nghê Lữ để rộng đường dư luận

Nếu không muốn bị bêu xấu thì đừng có hành động xấu như viêt, nói, làm xấu,

Nếu không muốn nhận email của tôi xin cho biết để thi hành.

Không Nói, Không Viết, Không Làm những gì có lợi cho công sản.

Diệt việt gian trước, việt cộng sau.

Đừng Ăn Chặn tiền làm Từ Thiện. NHỤC LẮM!!!

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.