Hoàng Lan Chi trả lời Tin Nhắn của Tôn Thất Sơn-Aug 4, 2019

Tôn Thất Sơn gửi vào mail cá nhân của Hoàng Lan Chi vào Aug 4, 2019, subject “Tin Nhắn”. Hoàng Lan Chi reply ngay. Hôm nay, fw vào các diễn đàn

****************

Hoàng Lan Chi Reply cho Ô Tôn Thất Sơn

1) Khi nói điều gì về ai, phải kèm bằng cớ: nếu không thì là vu cáo. Người có học: ai cũng biết điều đó. Ô không phai là người vô học.

2) Không có chuyện sau: Ông Xoài nói người A là 1,2,3 rồi bắt người ấy phải chứng minh. Tôi đã cho ví dụ, nếu tôi cũng hearsay rồi cũng tung net vợ ông ngoại tình, con ông làm gái rồi bắt ông phải chứng minh: thì ông có nghe lọt lỗ tai không?

3) Khi Ông Xoài nói không đúng về “public figure” hay một netter nào đó mà XYZ biết và XYZ chỉ cho thấy sai: người có học- có giáo dục- có nề nếp gia giáo sẽ chon thái độ sau: 1) Tin và xin lỗi. 2) Nếu không tin thì trả lời nhã nhặn: tôi không tin cái fix của XYZ. Tự tôi sẽ tìm hiểu sự thực. Nếu làm được như vậy: sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa Xoài-XYZ

4) Thái độ của ông: khi tôi fix fake news từ ông và Paul Van vào mấy năm trước thì cả hai không cám ơn mà quay qua vu cáo, mạ lị tôi. Những vu cáo của ông đụng đên danh dự, nhân phẩm người khác mà con người có giáo dục VNCH như ông, lại quên không nhớ: vu cáo tôi nhận tiền Nguyễn Đình Thắng để viết bài binh vực, vu cáo tôi đang là nhân viên của ô Thắng bằng giọng điệu “mất dạy”, không phải là ngôn ngữ của người có giáo dục ( Trích Tôn Thất Sơn: mặc dù Bà đang làm tôi tớ cho cậu ta,). Ai cũng biết: đi làm ở một cty nào đó thì người A là boss, kẻ B là nhân viên. Không ai là “tôi tớ” ai cả. Dùng chữ “tôi tớ” để vu cáo, miệt thị: là một thái độ rất vô giáo dục. Ông làm nhơ mầu áo trắng y khoa và cả mầu áo lính của Quân y. ( tôi nhớ mang máng, ô là Bác Sĩ quân y)

5) Đưa địa chỉ nhà đây, tôi sẽ làm việc với vợ con ông trước. Tôi nghĩ có lẽ con cái ông không tệ hại như ông. Hoặc nếu tôi cần đưa đến pháp luật thì LS của tôi đã có sẵn địa chỉ của ông. Có gan làm: có gan chịu. Có gan vu cáo người khác: có gan đối đầu với luật pháp. Nếu ông biết gửi thư lịch sự, nhã nhặn, lễ độ hỏi ô Nguyễn Đình Thắng thì tôi tin tưởng 1000% là ô Thắng sẽ giải đáp lễ phép với ông vì gia đình ô Thắng rất nề nếp, gia giáo.

6) Ông viết, tôi trả lời. Ông nói không đọc. Vậy là kiểu gì? Thầy cô nào dậy ông như thế? Nếu không muốn đọc người A viết thì tại sao viết cho A? Ông có điên không?

Chào ông

Lan Chi

PS: reply cho ông, remove Paul ra vì tôi khinh bỉ hắn, add vài người bạn y khoa của ông, bcc cho người nhà ô Thắng, bạn Nhóm “Tinh Thần Hào Kiệt” của ô Thắng. Muốn gửi mail cho ô Nguyễn Đình Thắng hãy gửi cho bà Holly Ngô nhờ bà ta chuyển. Địa chỉ mail của bà Holly Ngô, ông có. Đây: ( tô vàng). Bút hiệu tôi là Hoàng Lan Chi. Việc gọi tên thật của tôi cũng là một thái độ “vô giáo dục” vì tôi đã yêu cầu một lần rồi. Ông không ý thức được điều này? Hãy để hai ông Trần V Tích, Thượng Vũ giải đáp cho ông hiểu. Hãy fw mail này lên các diễn đàn. Xóa địa chỉ mail cá nhân của tôi trước khi fw.

From: ‘Ton That Son’ via Phụng Sự Xã Hội <PhungSuXaHoi>

To: <holly_ngo>

*******************

From: Ton That Son [mailto:tonthatson_nauy]
Sent: August 4, 2019 6:36 PM
To: Lan Chi Hoang; baichuyen
Cc: Paul Van
Subject: Nhắn

Thưa bà Đinh thị Quỳnh Giao,

Tôi không bao giờ muốn ”gây gỗ” với Bà, mà mọi người trên LMXH chạy mặt Bà và tôi không có ”trình độ” như Bà. Tôi viết cho Bà để thứ nhất cậu Nguyễn Đình Thắng phải chứng minh bằng ”TS” của cậu ta, vì lời giải thích của Bà vô giá tri, lý do Bà không phải là cậu Thắng, mặc dù Bà đang làm tôi tớ cho cậu ta, và thứ hai là để độc giả biết tư cách về cậu Thắng, sếp của Bà.Sở dĩ tôi gởi e-mail cho Bà vì tôi không biết epost của cậu ”TS” Nguyễn Đình Thắng. Tôi biên thư này để cho Bà biết : các e-mail Bà viết ”trả lời Tôn-thất Sơn”, tôi đều không đọc.

Tôn-thất Sơn

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoàng Lan Chi trả lời Tin Nhắn của Tôn Thất Sơn-Aug 4, 2019

  1. Pingback: Tài Liệu- Tôn Thất Sơn và Paul Van vu cáo, mạ lị HLC khi HL C fix các fake news từ họ-Aug 4, 2019 |

Comments are closed.