Luật Bầu Cử ở HK- bài viết căn cứ từ web chính ph ủ- July 21th, 2019

Sắp tới 2020. Xem lại Luật Bầu Cử nếu …ai đó đã quên J

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220531767585579

TÓM TẮT LUẬT BẦU CỬ CỦA MỸ

https://www.usa.gov/voting

Hoàng Lan Chi viết: Năm 2016, tôi đã viết một lần về “Luật Bầu Cử ở KK” dựa vào web chính phủ. Năm 2019, tôi viết lại dưới hình thức (giống như Hỏi Đáp) để giúp người chưa biết, các người trẻ ở VN hiểu tổng quát về Luật Bầu Cử của Mỹ. Ai muốn biết rõ hơn, hãy theo các links “con con” tôi đính kèm mà xem nhé.

Bài này gồm:

1) Lý do vì sao HK chọn thể thức bầu gián tiếp thay cho trực tiếp. Vì sao 200 năm qua, Quốc Hội không pass dù có 700 "proposals" đệ trình để sửa luật bầu cử!

2) Elector, "em là ai" !! Và mỗi tiểu bang có bao nhiêu elector, dựa vào tiêu chuẩn gì.

3) Cái gọi là "hốt trọn" (Winner-takes-all rule) nghĩa là gì.

4) Vì sao có vài kỳ, người đắc cử lại có số phiếu phổ thông thấp hơn đối thủ

5) Vì sao có cái gọi là "electors phản bội"

6) Dân chúng và “electors” bầu khi nào

***************

LÝ DO HK CHỌN THỂ THỨC BẦU CỬ GIÁN TIẾP:

Electoral College.

Bảo đảm công bằng cho mọi tiểu bang. Ngăn ngừa tình trạng gian lận dễ xảy ra khi chính quyền đương nhiệm ủng hộ cho “gà nhà”. Ngăn ngừa tình trạng cử tri ít học, không suy xét kỹ, bị mua chuộc.

ELECTORS LÀ AI:

Who is chosen to be an elector, how, and when varies by state.

Là “đại cử tri”, đại diện dân chúng để bầu TT.

Đại cử tri được bầu tại tiểu bang, dựa trên uy tín của họ.

BAO NHIÊU ELECTORS CHO MỖI TIỂU BANG

Số electors của tiểu bang bằng với tổng số dân biểu và TNS ( tức các dân cử ở Thượng và Hạ Viện).

TNS: mỗi tiểu bang có như nhau: 2 thượng nghị sĩ

Dân biểu: tùy vào dân số. CA đông dân số nên có nhiều dân biểu. Do đó số “electors” của CA cũng nhiều nhất HK

Vài con số: Districk of Columbia (3 electors); Texas (38) CA (55).

Năm 2016, tổng số elector là 538. Do đó, khi kiểm phiếu, UCV nào có 270 electors là có thể coi như đắc cử rồi.

“HỐT TRỌN” (Winner-takes-all rule) NGHĨA LÀ GÌ

Áp dụng cho 48 states and Washington, D.C: Khi UCV thắng ở tiểu bang XYZ thì sẽ “ôm trọn” số electors của tiểu bang đó. VD 2016, bà Hillary thắng ở CA thì bà “được ôm trọn 55 electors”.

Hai tiểu bang không theo quy tắc trên: Maine và Nebraska.

TẠI SAO THẮNG CỬ NHƯNG SỐ PHIẾU PHỔ THÔNG THẤP HƠN

win the Electoral College but lose the popular vote.

Năm 2016, bà Hillary có nhiều phiếu phổ thông vì CA và vài tiểu bang khác, rất đông dân số đã bầu cho bà. Nhưng số electors toàn quốc để bầu TT là 538. Hơn 270 electors bỏ phiếu cho Trump.

Tức là vì sự chênh lệch giữa tổng số phiếu trong (các cuộc bầu cử tiểu bang) và tổng số phiếu (bầu quốc gia).

ĐÃ CÓ BAO NHIÊU KỲ NHƯ THẾ TRONG LỊCH SỬ:

Thời 1800s: 3 lần

2016 (Bush) và 2000 (Trump).

ELECTORS PHẢN BỘI LÀ SAO

VD: elector XYZ là của đảng Cộng Hòa. Lẽ ra, họ phải bỏ phiếu cho Trump trong kỳ 2016 nhưng họ phản bội ( không bầu Trump mà bầu cho Hillary hay cho người khác). Lẽ tất nhiên, sau đó elector-phản bội- bị phạt (có thể không) và sẽ bị loại khỏi chức vụ “elector” cho kỳ tới.

Năm 2016, Trang web Heavy liệt kê khá đủ tên của 538 elctors cùng các electors công khai phản bội. Coi như Cộng Hòa có 5 electors phản bội và Dân Chủ có 4. Như thế 232 của bà Hillary chỉ còn 228. Để đạt con số 270, bà Hillary-Obama-Sores cần thuyết phục 42 electors Cộng Hòa phản bội. Xem chi tiết ở đây: Danh sách electors- Có cả những kẻ “phản bội” Nov 24, 2016

DÂN CHÚNG VÀ ELECTORS BẦU KHI NÀO

Dân chúng bầu vào November. Electors bầu vào giữa December (ngay sau đó)

Những “linh tinh” khác: xin vào web chính phủ đọc thêm. Tôi chỉ tóm tắt giúp người chưa biết và giúp bạn trẻ ở VN hiểu tổng quát về thể thức bầu cử của HK

Hoàng Lan Chi

7/2019

TIẾNG ANH CÁC PHẦN CẦN BIẾT

Federal Election Commission Resources

The Federal Election Commission releases the official results of federal elections, by state, every two years. These reports are available for elections from 1982 to 2016. They include primary, runoff, and general election results for:

  • U.S. Senate
  • U.S. House of Representatives
  • U.S. president (for years when there is a presidential election)

Các links cần biết thêm chi tiết:

Voting and Election Laws and History:

How To Vote

Presidential Election Process

General Election Campaigning

General election campaigning begins after each political party chooses a single presidential nominee. Those candidates travel the country, holding rallies and town halls. They explain their views and plans to the public and try to win potential voters’ support. Debates and advertising also play huge roles in the campaign.

Electoral College

What is the Role of the Electoral College?

During the general election , Americans go to their polling place to cast their vote for president. But the tally of those votes—the popular vote—does not determine the winner. Instead, presidential elections use the Electoral College. To win the election, a candidate must receive a majority of electoral votes. In the event no candidate receives a majority, the House of Representatives chooses the president and the Senate chooses the vice president.

In other U.S. elections, candidates are elected directly by popular vote. But the president and vice president are not elected directly by citizens. Instead, they’re chosen by “electors” through a process called the Electoral College.

The process of using electors comes from the Constitution. It was a compromise between a popular vote by citizens and a vote in Congress.

The Electors

Each state gets as many electors as it has members of Congress (House and Senate). Including Washington, D.C.’s three electors, there are currently 538 electors in all. See the distribution of electors by state.

Each state’s political parties choose their own slate of potential electors. Who is chosen to be an elector, how, and when varies by state.

How Does the Electoral College Process Work?

After you cast your ballot for president, your vote goes to a statewide tally. In 48 states and Washington, D.C., the winner gets all the electoral votes for that state. Maine and Nebraska assign their electors using a proportional system.

A candidate needs the vote of at least 270 electors—more than half of all electors—to win the presidential election.

In most cases, a projected winner is announced on election night in November after you vote. But the actual Electoral College vote takes place in mid-December when the electors meet in their states.

The Constitution doesn’t require electors to follow their state’s popular vote, but it’s rare for one not to.

Special Situations

Winning the Popular Vote but Losing the Election

It is possible to win the Electoral College but lose the popular vote. This happened in 2016, in 2000, and three times in the 1800s.

What Happens if No Candidate Wins the Majority of Electoral Votes?

If no candidate receives the majority of electoral votes, the vote goes to the House of Representatives. House members choose the new president from among the top three candidates. The Senate elects the vice president from the remaining top two candidates.

This has only happened once. In 1824, the House of Representatives elected John Quincy Adams as president.

How to Change the Electoral College

The Electoral College process is in the U.S. Constitution. It would take a constitutional amendmentto change the process. For more information, contact your U.S. senator or your U.S. representative.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Luật Bầu Cử ở HK- bài viết căn cứ từ web chính ph ủ- July 21th, 2019

  1. Pingback: Khi Trí thức cao niên Pháp Việt nói về TT Trump và Hiến Pháp HK – Nov 1, 2019 |

  2. Pingback: Các bài về TRump ở web Tự Do của Hoàng Lan Chi -Jan 24,2020 |

  3. Pingback: Links các bài về Trump ở blog Dự Do 2019- Dec 2019 |

Comments are closed.