Facebook Hoàng Lan Chi đến July 10, 2019

Các bài trong Facebook Hoàng Lan Chi

JULY 10th 2019

THỜI SỰ HK-THẾ GIỚI

Hoàng Lan Chi –Không nên sa đà vào bẫy của “Dân chủ thổ tả” qua vụ Jeffrey Epstein:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220431256432863

Trump bảo vệ Bộ Trưởng Costa:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220433268763170

Một em bé cột dùm dây giày khi lính cầm cờ bị tuột: Trong cuộc diễn hành mừng lễ Độc Lập 4/7 tại Arlington, Texas, có một cảnh sát trong đội cầm cờ danh dự bị tuột dây giày.

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220434778000900

Bé Bảy- Âm mưu “viết lại lịch sử HK”?

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220431646442613

Nguyễn Xuân Nghĩa- Trump-Kim dợt võ và truyền thông thổ tả:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220389111219259

Fox- Trump với July 4th 2019:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220389671073255

Mưu đồ bá vương của Mark Zuckerberg:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220375962170541

Vĩnh Tường, TT Trump, một trang sử vĩ đại:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220380689168713

Ivanka, các hình ảnh từ bé đến giờ:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220368944635107?

THỜI SỰ CỘNG ĐỒNG –VIỆT NAM

Phạt học sinh bằng Thiền:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2482360415325079&set=a.2024007704493688&type=3&theater

Vụ Tài Đỗ-Trí Tạ, Bolsa “thổ tả”.

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220410111104243

Nhận xét bài “Chính danh” của Thảo Lê:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10220364152715312/

BÀI CỦA HOÀNG LAN CHI

Cảm ơn facebooker Huyền Đao Khách về “Cờ Vàng Brisbane”:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220388394561343

Công dân yêu HK, Hoàng Lan Chi:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/10220386731759774

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.