Lan Chi nhận xét thư của Trịnh Hội trả lời LM Thiện Nguy ễn- June 19th, 2019

Copy từ Facebook

Trinh Hoi trả lời Frere Thiện Nguyễn

Dưới đây là nguyên văn của một trong rất nhiều điều vu cáo từ Nguyen FrJoseph Thien V và phần trả lời của tôi. Tôi trả lời cho ông bởi là một linh mục, không như những thường dân khác như tôi và bạn, ông nắm giữ một vị trí nhất định về quyền và niềm tin (a position of power and trust).

And I, as a reminder to myself, will always speak truth to power.

***

‘thử hỏi gia đình 11 người campuchia có phải là ‘thuyền nhân’ không mà voice Trinh Hoi tráo tên của thuyền nhân để đưa họ đi định cư tại Canada? Thuyền nhân hay ‘tiền nhân’? Cứ im lặng đi rồi được voice cho đi như một ân Huệ sao?

***

Thưa Linh Mục. Đây là lần đầu và tôi mong sẽ là lần cuối tôi trả lời công khai sự vu cáo trắng trợn mang tính nhục mạ của ông qua những lời viết trên. Vì ông cứ tag tôi vào nên tôi mới biết.

Trong 108 người được định cư do VOICE, VOICE Canada giúp & cá nhân tôi đã tranh đấu từ năm 2006, có một số thuyền nhân là người Việt gốc Hoa, gốc người Miên Khmer Krom và có cả một số người là vợ, con người Thái của thuyền nhân được đi cùng với gia đình. Hoàn toàn không có chuyện ‘tráo tên’ như ông vu cáo. Và càng không liên quan gì đến VOICE vì tất cả tên/hồ sơ của thuyền nhân đều do cha Peter Prayoon Namwong đưa ra và tôi đại diện cho VOICE dựa vào đó đi tranh đấu và đã thành công.

Chúng tôi không thể tráo tên và cũng không có bất kỳ lý do gì để phải làm điều này. Những thuyền nhân Việt Nam mà chúng tôi giúp chắc chắn đến từ nhiều vùng miền, gốc gác khác nhau. Là người Việt gốc Miên không có nghĩa họ không phải là thuyền nhân. Nếu ông cần xác nhận, tốt nhất là ông nên liên lạc thẳng với Bộ Di Trú của Canada là cơ quan cứu xét đơn họ. Hoặc cha Peter Namwong là người đưa tên và danh sách cho VOICE.

Xin nói thêm, chương trình tái định cư đặc biệt nhân đạo này đã chấm dứt cách đây 4 năm nên từ đó cho đến nay không có chương trình định cư nào dành riêng cho thuyền nhân hay cựu thuyền nhân.

Hiện tại chúng tôi chỉ có một chương trình giúp người Việt tỵ nạn tại Thái Lan định cư đó là chương trình bảo trợ tư nhân (Private Sponsorship Program) mà chúng tôi sẽ cứu xét giúp 50 người bất kể họ là thuyền nhân, tỵ nạn đường bộ mới qua Thái sau này hay đã ở Thái lâu năm. Tôi gửi kèm theo đây thông cáo chính thức chúng tôi đã cho đăng và chia xẻ thông tin từ năm ngoái.

Tôi rất lấy làm tiếc là trong thời gian vừa qua, ông đã vu cáo cho tôi và VOICE một số vấn đề mà từ trước đến nay ông chưa một lần chủ động hỏi hoặc nhờ cung cấp thêm thông tin trước khi đưa ra phán xét đầy tính mạ lỵ và vu khống của ông. Mặc dù từ trước tới nay ông có Facebook của tôi và không hề khó tìm số điện thoại của tôi nếu ông chưa có bởi tôi và ông đã gặp nhau một lần thông qua một số bạn bè chung.

Qua những lời vu cáo trên, một lần nữa ông đã không tôn trọng sự thật cũng như những bằng chứng và công việc của các cơ quan liên quan làm việc chung trong vấn đề này bao gồm VOICE, VOICE Canada, Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và Bộ Di Trú Canada và tôi xin nói thẳng, đó không phải là tính cách của một linh mục.

Chào ông. Nhân tiện nhờ ông unfriend dùm tôi trên Facebook. Bởi nếu ông không làm thì tôi sẽ làm.

******************

Nhận xét về thư của Trịnh Hội trả lời Frere Thiện Nguyễn

1) Trịnh Hội viết: Hiện tại chúng tôi chỉ có một chương trình giúp người Việt tỵ nạn tại Thái Lan định cư đó là chương trình bảo trợ tư nhân (Private Sponsorship Program) mà chúng tôi sẽ cứu xét giúp 50 người bất kể họ là thuyền nhân, tỵ nạn đường bộ mới qua Thái sau này hay đã ở Thái lâu năm

Hoàng Lan Chi viết: Đúng. Khoảng 2018, Voice Canada mới xin CP Canada áp dụng chương trình này ( CP Private Sponsorship Program ) cho người Việt ở Thái. CT này có ở Canada từ 1978.

Wikimedia: The Private Sponsorship of Refugees Program is a Canadian initiative established in 1978 under Operation Lifeline.

2) Trịnh Hội viết “Trong 108 người được định cư do VOICE, VOICE Canada giúp & cá nhân tôi đã tranh đấu từ năm 2006, có một số thuyền nhân là người Việt gốc Hoa, gốc người Miên Khmer Krom và có cả một số người là vợ, con người Thái của thuyền nhân được đi cùng với gia đình. Hoàn toàn không có chuyện ‘tráo tên’ như ông vu cáo. Và càng không liên quan gì đến VOICE vì tất cả tên/hồ sơ của thuyền nhân đều do cha Peter Prayoon Namwong đưa ra và tôi đại diện cho VOICE dựa vào đó đi tranh đấu và đã thành công.”

Hoàng Lan Chi viết: Chương trình này do Liên Hội Người Việt Canada xin. Đây là 3 bằng cớ: Từ Tc Cấn Lê, từ Voice Đỗ Kỳ Anh: https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2018/08/12/ba-bang-co-ve-ct-nhan-dao-danh-cho-thuyen-nhan-bi-ket-tren-20-nam-o-thai-august-10-2018/

Cấn Lê (We were able to compile a list of around 110 refugees who were stranded in Thailand for over 20 years)

Voice Canada Đỗ Kỳ Anh trả lời Thời Báo 2017 (Đây là những người đến Thái Lan khoảng 89,90 , rớt thanh lọc và ở Thái trên 20 năm)

Ts Nguyễn Đình Thắng : ở Thái Lan có một số cựu thuyền nhân đã trốn thoát cưỡng bức hồi hương và sinh sống bất hợp pháp ở Thái Lan từ năm 1996. Những người này không thể xin tị nạn với UNHCR vì hồ sơ đã bị đóng từ lâu và, do sống ở Thái Lan, họ đã không trải nghiệm sự đàn áp nào mới để có căn cứ yêu cầu UNHCR mở lại hồ sơ. May mắn, chính phủ Canada đồng ý giải quyết một lần một cho số người này qua chương trình tư nhân bảo lãnh, và đã đạt thoả thuận với chính quyền Thái Lan cho họ được rời khỏi Thái Lan.Chương trình nhân đạo này không áp dụng cho những cựu thuyền nhân đã bị cưỡng bức hồi hương năm 1996 rồi sau đó qua lại Thái Lan”.

LM Peter Namwoong chỉ xác nhận họ từng là thuyền nhân, KHÔNG HỀ XÁC NHẬN họ đã từng bị cưỡng bách hay tự nguyện về VN rồi lại vượt sang Thái Lan lần thứ hai. Đây là cái mà Trịnh Hội “luồn lách” và nhân viên phỏng vấn thuộc Di Trú Canada đã bị lường gạt mà không biết vì họ làm sao “hiểu được” có zích zắc là thuyền nhân khoảng 1996- bị cưỡng bách về VN- lại sang Thái lần thứ hai!!
Đây là “tin đồn” nhưng có lý: những người không hội đủ điều kiện ( đã về VN rồi lại sang Thái lần 2) đã PHẢI “biếu tiền” cho Trịnh Hội, hoặc là người của VT. VT-Voice âm mưu đưa người của họ qua Canada và sẽ lũng đoạn, sẽ mafia ở đó. Người quốc gia chân chính, hiểu biết , KHÔNG BAO GIỜ tiếp tay cho VT-Voice hình thành “một kiểu băng đảng mafia” ở xứ tự do khi chúng ta đã chạy trốn cộng sản

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Lan Chi nhận xét thư của Trịnh Hội trả lời LM Thiện Nguy ễn- June 19th, 2019

  1. Pingback: Tài Liệu về Trịnh Hội tính tới Nov 2019 |

  2. Pingback: TÀI LIỆU VỀ TRỊNH HỘI | Thiên Hạ Sự 2018

  3. Pingback: Tài Liệu về Trịnh Hội tính tới Nov 2019 | Thiên Hạ Sự 2018

Comments are closed.