Khi fans DC “biết điều” hơn- June 11th,2019

Hoàng Lan Chi

KHI FANS DC “BIẾT ĐIỀU” HƠN

Tôi thích nhóm chữ “biết điều” (người Bắc) hay “biết phải quấy” (người Nam). Lý do: người trần mắt thịt thì vô số lần phạm lỗi, hành động sai, nói bậy nhưng “biết điều” là sau đó sửa chữa thì tốt quá. Hoặc: khi ta nhận bánh ít đi từ người A thì ta nên biết điều là “bánh quy lại từ ta”.

Hôm nay, tôi vô tình xem Calitoday TV ( truyền thông của VT-San Jose). Bình thường, tôi ghét chanel này vì ô Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn rất dở, cả về nội dung lẫn hình thức. Là người phỏng vấn mà ô ta ham nói và nói dài, dai, dại, dở, dốt. Lần này tôi nghe “ba chớp ba nháng” vụ Nam Lộc giải thích chính sách di trú mới nhưng tôi thấy như sau: Nam Lộc rào đón trước ở phần cuối là “dựa theo luật, không nói theo cảm tính. Do đó mọi người cứ phê bình nhưng không nên dùng ngôn ngữ xấu và cũng không nên vì ( binh/chống Trump)”.

Tôi nhớ lại 2017, cũng Nguyễn Xuân Nam phỏng vấn Nam Lộc và NL đã “nói bậy” khá nhiều. Hậu quả bị chửi tưng bừng hoa lá. Thì cũng phải thôi. Lúc ấy, những người theo “Dân chủ thổ tả” chưa thấy được những hành động, việc làm “không giống ai mà rất có kết quả” của TT Trump nên “bầy lang, đàn sói” đã hùa nhau tru tréo, chụp mũ cho TT. Chúng tôi phải lấy ngay bài diễn văn của Trump ra, “đập” vào bầy lang sói ấy, chỉ cho thấy “TT không chỉ trích dân tị nạn. TT hoan hô người nhập cư nhưng phải hợp pháp.”

Fans “Dân chủ thổ tả” đã “nếm mùi” khi họ tung fake news, vu cáo TT. Fans DC cũng chứng kiến những việc làm tốt của TT cho đất nước. Họ, fans DC cũng là người có ăn học, có hiểu biết mà nên 2019, họ cẩn trọng lời nói hơn và họ thừa nhận TT nhiều hơn. Xem Đỗ Dzũng của SBTN ( tôi chỉ vô tình chứ không cố ý) cũng sẽ thấy vậy. Họ không còn là “bầy lang đàn sói” mà họ đang trở lại là người tử tế. Đó là những người “biết điều”.

Một bông hồng cho những người “biết điều”!

Hoàng Lan Chi

6/2019

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Khi fans DC “biết điều” hơn- June 11th,2019

  1. Pingback: Các bài về TRump ở web Tự Do của Hoàng Lan Chi -Jan 24,2020 |

  2. Pingback: Links các bài về Trump ở blog Dự Do 2019- Dec 2019 |

Comments are closed.