Fox-Tối Cao PV bác bỏ vụ ( đòi bỏ In God We Trust). Người tr ẻ thích DC liberal có muốn quốc gia HK sau này vô thần không ? June 111, 2019

https://www.foxnews.com/politics/supreme-court-money-atheists-god?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20foxnews%2Fpolitics%20%28Internal%20-%20Politics%20-%20Text%29&utm_content=FaceBook

Facebook Lan Chi :

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10220193485168730

June 10, 2019:

Hoàng Lan Chi tóm tắt:

1) Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn của Ls Michael Newdow vì Newdow và nhóm của ông muốn loại bỏ dòng chữ này "In God We Trust", có ở các đồng tiền của HK

2) Michael Newdow nói rằng khi ghi như thế là vi phạm Tu chính Án thứ nhất ( tự do tôn giáo)

3) Newdow lập luận: vì khách hàng của ông đều là những cá nhân vô thần hoặc các nhóm vô thần, chính phủ đã vi phạm "niềm tin tôn giáo chân thành" của họ rằng: họ không tin có Thiên Chúa .

4) Nhóm chữ "In God We Trust", lần đầu tiên được đặt trên một đồng tiền của Mỹ vào năm 1864 , sau đó có ở cả tiền xu và giấy vào năm 1955.

Hoàng Lan Chi NHẬN ĐỊNH: nếu người trẻ liberal ở Mỹ, ưa chuộng Dân Chủ, ca tụng đường lối chính trị của đảng Dân Chủ thì hãy xem đó làm gương: một ngày nào đó Hiệp Chủng Quốc HK sẽ là VÔ THẦN hoặc HỒI GIÁO!

Vậy: 2020, quý vị chọn ai để bảo vệ quốc gia HK, bảo vệ tôn giáo chung tốt đẹp ( Thiên Chúa, Tin Lành, Phật Giáo…)?

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Fox-Tối Cao PV bác bỏ vụ ( đòi bỏ In God We Trust). Người tr ẻ thích DC liberal có muốn quốc gia HK sau này vô thần không ? June 111, 2019

  1. Pingback: Các bài về TRump ở web Tự Do của Hoàng Lan Chi -Jan 24,2020 |

  2. Pingback: Links các bài về Trump ở blog Dự Do 2019- Dec 2019 |

Comments are closed.