Ngụy Vũ so sánh nỗi đau, khổ, mất mát của cựu quân nhân VNCH với thuyền nhân: sai hay đúng- April 28, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=wp_VQ1hSNUc&t=272s

Vô tình thấy chứ tôi không xem show của NV. Lý do: nhảm nhí rất nhiều.

Clip trên: đem so sánh nỗi đau, nỗi khổ, nỗi mất mát của cựu quân nhân (tù vc) với thuyền nhân: với tôi là Rất khùng. Hai cái khác nhau. Thế thôi.

NV gào lên vầy: quý vị chết bao nhiêu người còn thuyền nhân chết cả 500.000? Quý vị chỉ ăn con gì nhúc nhích, còn thuyền nhân ăn thịt người!

“Ngứa mắt” nên chuyển cho quý vị xem. NV chỉ fix vài fake news của media thổ tả là good. Còn những cái khác: nhiều vụ nói rất sai. Vụ này là một ví dụ.

Một người góp ý ở clip rất đúng:

Xoayvonara Xa15 hours ago: Ngụy Vũ , không nên đào sâu vào " thuyền nhân " hay " tù cải tạo " bỏi vì thuyền nhân là mình tự chọn , còn trước khi là tù cải tạo , những người nầy cũng phải bỏ xương máu để bảo vệ Quốc Gia dân tộc , cho đến khi miền Nam bị mất , lại phải bị bắt buộc bỏ cha già mẹ yếu , vợ dại con thơ , bị hành hạ trong rừng sâu , núi thắm 10 năm cho đến 18 năm , có những người cũng bị hành hạ đến chết trong trại tù cải tạo có ai biết hay chăng?. Đây là một bi kịch của miền Nam Việt Nam , mà những người có hiểu biết và có kiến thức không bao giờ đem ra để so sánh!!! Ngưng trích

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.