Vidéo Tết Tổng hội sinh viên Việt-Nam Paris 24-2-2019

Vidéo Tết Tổng hội sinh viên Việt-Nam Paris 24-2-2019

– Tốp ca "Nhịp đàn vui"

Chant Tốp Ca "Nhịp Đàn Vui" | Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Các em chúc Tết & Đồng dao

Các em chúc Tết & Đồng dao – Voeux des enfants & Comptines et jeux – Tết THSV Paris AGEVP 24-2-19

– Múa "Hip Hop Show"

https://youtu.be/nXEs3OeQkBs

– Tam ca AVT "Vui trong hội Tết"

Tam ca AVT "Vui trong hội Tết" – Chant Comique "Les Voeux" – Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Múa "Họp mặt mùa xuân"

https://youtu.be/xWLh2DHJlW0

– Bài ca "Đừng đợi tôi"

Đừng đợi tôi – Ne m’attendez pas – Dương Phương Linh / Mộng Trang – Tết THSV Paris AGEVP 24-2-19

– Múa "Trở về quê hương"

Danse Eventails "Trở Về Quê Hương" | Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Hoạt cảnh "Tinh thần bất khuất của dân tộc Việt-Nam"

1. Con Rồng cháu Tiên

Tinh thần bất khuất (1) Con Rồng cháu Tiên – L’esprit insoumis (1) – Tết THSV Paris AGEVP 24-3-19

2. Tiếng dân chài

Tinh thần bất khuất (2) Tiếng dân chài – L’esprit insoumis (2) – Tết THSV Paris AGEVP 24-2-19

3. Ngô Quyền 1 : Múa cờ

Les drapeaux 24-2-19

4. Ngô Quyền 2 : Bạch Đằng Giang

Ngô Quyên 24-2-19

– Múa "Hương tình gái quê"

Danse Chapeaux Côniques "Hương Tình Gái Quê" | Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Múa đĩa vùng thượng

Múa đĩa vùng thượng – Danse des assiettes des Hauts Plateaux – Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Bài hát "Tôi là người Việt Nam"

Tôi Là Người Việt Nam – Je suis vietnamien – Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Múa "Cùng xuân ta hát"

Múa "Cùng Xuân Ta Hát" – Danse "Chantons avec le printemps" – Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Màn "An ninh mạng"

Hoạt cảnh – Tableau "La Sécurité Internet au Vietnam" – Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

– Bài hát "Thiên thần trong bóng tối"

Thiên thần trong bóng tối – Anges dans la nuit – Tết THSV Paris AGEVP 24-2-19

– Múa "Lời cảm ơn"

Danse finale "Lời Cám Ơn" – Tết THSV Paris AGEVP 24/02/2019

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.