Tài Liệu về bà HT Mỹ Lâm-March 26, 2019

Tài Liệu về bà Hoàng Thị Mỹ Lâm

Bs HT Mỹ Lâm, do Bs Trần V Tích đề cử, đang giữ chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn CS Tại Đức . Tháng 3/2019, bà MY cùng Liên Hội đã cộng tác với Voice-Trúc Hồ-Nam Lộc, tổ chức xin tiền đồng bào cho ( thuyền nhân tị nạn Thái lan, sangCanada; các tổ chức xã hội dân sự). Bs TV Tích gửi bài thông báo cho cộng đồng người quốc gia hải ngoại biết việc gì đang xảy ra tại Đức: thông báo của bà Mỹ Lâm có vài sai lầm. (Tại sao xin tiền? Đồng bào nào? XHDS là gì?…) Bà Mỹ Lâm giải đáp điểm phụ. Sau đó Hoàng Lan Chi phỏng vấn cả Bs TV Tích và Bs HM Lâm các điểm chính.

Dưới đây là links các bài viết. Tôi chịu trách nhiệm trước luật pháp về bài viết của tôi. Nếu ai thấy tôi đã viết sai điều gì, cứ mail báo cho biết với chứng cớ. Phản bác đúng là nói vào nội dung bài, chứng minh người kia sai. Phản bác không phải là chửi rủa, chụp mũ, mạ lị, tấn công cá nhân. Đa số các fans của VT-Voice-Nam Lộc-Trúc Hồ không biết phản bác là gì.

Hoàng Lan Chi

3/2019

§ Trả lời bà Vang Massmann-Đức, về nhạc hội ở Đức- Sư tỷ nhắc nhở sư muội về nếp nhà Gia Long- March 25, 2019

§ Hữu Nguyên-Phải chăng BS Hoàng Mỹ Lâm, CT LH ở Đức- là con rối nguy hiểm, trong bàn tay VC/VT? March 24, 2019

§ LN Túy Hương- Nguyễn T Phương- Ý kiến cá nhân vê việc tổ chứ c các đêm vân nghệ tại Đức bảo trợ chương trình VOICE-March 23, 2019

§ Chuỗi mails về vụ bà Mỹ Lâm, Đức Quốc, không tổ chức biểu tình Quốc Hận ở Berlin. Bà ML chỉ phụ trách hội thảo, tri ân nước Đức , nhân quyền trong Ngày Quốc Hận- March 22, 2019

§ Hữu Nguyên nhận định về bài PV Bs Chủ Tịch LHNVTNCS về Bốn buổi gây quỹ ở Đức, cộng tác với Voice-March 20, 2019

§ PV Bs HT Mỹ Lâm v/v Liên Hội Người Việt Tị Nạn CS Tại Đức cộng tác với Voice để gây quỹ- March 20, 2019

§ PV Bs Trần V Tích v/v gây quỹ củ a Liên Hội NVTNCS, Đức, kết hợp v ới Voice-giúp thuyền nhân tị nạn, giúp xã hội dân sự- March 8, 2019

§ Bs Hoàng Mỹ Lâm, Chủ Tịch LH NVTN, Đức, trả lời Bs Tr ần Văn Tích về lý do bà ủng hộ Voice- March 7th, 2019

§ Bs Trần Văn Tích- Đại Nhạc Hội gây quỹ tại Đức, một việc làm với một số sai lầm- March 5th, 2019

This entry was posted in Thời Sự, Tranh Luận Ở Các Diễn Đàn. Bookmark the permalink.