Nguyễn Thượng Vũ- Phúc Trình của Mueller về TT Trump- Marc h 23, 2019

NGUYỄN THƯỢNG VŨ

PHÚC TRÌNH CỦA MUELLER VỀ TT TRUMP-NGA

Thưa các anh chị

Chiều hôm nay, cách đây vài tiếng đồng hồ, ông Special Prosecutor Robert Mueller , cựu TGĐ FBI đã hoàn tất phúc trình về cuộc điều tra cũa ông trong ngot 2 năm nay về việc TT Trump có toa rập (collusion) với Cộng Sản Nga để thay đổi kết quả của bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2016 hay không? .
Cuộc điều tra này được khởi sự dưới áp lực chính trị của Đảng Dân Chủ nghi ngờ hành vị phạm pháp phản tổ quốc ( high treason, collusion with Russia) có thể có – hay không có – của TT Trump.

Thường thường, bất cứ điều tra nào của Special Prosecutor về pham pháp ( hay không phạm pháp) của 1 người Tổng Thống Hoa Kỳ , phải dựa trên 1 số bằng cớ cụ thể rõ ràng
Cuốc diều tra này khác thường, vì không hề có bẳng cớ cụ thể về hành vi phạm pháp của TT Trump ngay từ lúc khởi đầu.
Dùng một thuật ngữ của dân chúng Hoa Kỳ: the whole investigation is a “nothing burger”.

Nó chỉ có những lời rumor , innuendo vu vơ của 1 người nhận viên gián diệp quốc tịch Anh tại London tên là Steele.
Ông Steele này cũng là 1 nhân viên làm việc/ nhận tiền/ cho bà Hillary Clinton, Đảng Dân Chủ., cũng ra ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ

` Phúc trình này được gọi là Phúc Trình Steele.

Ông Robert Mueller là bạn thân và cưu thượng cấp của ông Comey.

Comey là TGĐ của FBI cho tới ngày bị TT Trump cách chức vì có hành động gian trá khi làm TGĐ/

Ngày hôm nay. sau ngót 2 năm điều tra, sau khi tốn kém cả trăm triệu dollars và xử dụng mấy chục nguồi biện lý, cảnh sát và nhân viên tình báo điều tra, ông Robert Mueller đã hoàn tất phúc trình điều tra, nộp bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. ( kể cả việc xử dụng một cô gái điếm mà ông Trump ngủ với, cách daoy6 hơn 10 năm)

Nguồn tin chính thức là TT Trump không hề có hành vi phạm pháp gì trong cuộc tranh cử chức vụ Tổng Thống của ông.

Có 36 người bị kết tôi, vì những hành vi phạm pháp và trốn thuế của họ nhiều thời gian, nhiều năm, trước năm 2016 khi ông Trump quyết định ra ứng củ Tổng Thống, hay vì khi họ bị thẩm vấn bới ong Robert Mueller, họ đã trả lời không chính xác về hành vi của họ.

Cuộc điều tra của Robert Mueller, với áp lực của Đảng Dân Chủ, sẽ được dân chúng Hoa Kỳ nhớ lại như một chuỗi năm, tháng, rất đen tối của lịch sử nước này.

Chuỗi năm tháng này đen tối không phải vì họ làm khổ 1 người Tổng Thống, cũng không phải vì nó làm cuộc làm việc của TT Trump và chính phủ ông thiếu hữu hiệu trong 2 năm qua, nó cũng không phải đen tối vì tốn kém bao nhiêu thời gian điều tra, bao nhiêu triệu dollars tốn kém.

Chuỗi năm tháng này đen tối vì cuộc điều tra xẩy ra do political manipulation, do áp lực chính trị man trá của một số nhân vật chính trị Đảng Dân Chủ , đã đem cả dân chúng Hoa Kỳ, sống trong bão tố, trong kinh hoàng, trong ác mộng, ngót 2 năm dài đằng đẵng.

Nó được báo chí nhẩy vào đánh hôi khi người cộng sư viên uy tín nhất của Thượng Nghị Sĩ Nac Cain, lợi dụng danh tiếng của người cựu ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ, đả gửi lại cho 1 số báo chí uy quyền nhất nước Mỹ những tài liệu vu vơ do chính Steele đưa cho.
Cách đây vài tuần, người công sự viên này có thú nhận chính ông đã gừi ra từ văn phòng Thượng Nghị Sĩ Mac Cain cho Truyền Thông.

Ông ta không nói rõ TNS MC Cain có vai trò tích cực nào không trong vụ này.

Cái đen tối này xẩy ra vì người ta không tôn trọng nguyên tắc căn bản nhất của Luật Pháp ( Luật Pháp của bất cứ quốc gia nào) là không bao giờ khởi sự điều tra, khó dễ, bất cứ người nào nếu không có những bằng chứng buôc tôi cụ thể ( tangible accusatory cause) .

Cuộc điều tra này sẽ đuôc nhớ lại trong lịch sử một cách nghiêm khắc hơn là cuộc điều tra của Thượng Nghị Sĩ Joseph McCarthy hồi đầu thập niên 1950 về các người Mỷ liên hệ với Đảng Cộng Sản.
Những kẽ hay quên những bài học của lịch sử, sẽ phạm lại nhửng lỗi lầm của Lịch Sử

For Whom The Bell Tolls.
Nay kính
Nguyen Thuong Vu .

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.