Một số tin thời sự HK, cộng đồng và VN nên xem-March 14 , 2019

Mời xem các tin thời sự Mỹ, cộng đồng và VN đáng lưu ý:

§ Ba vị Attorney General: TT Trump hợp pháp khi tuyên bố “ Tình Trạng Khẩn Cấp”- march 14, 2019

§ Kim Anh, 20t, bị bắt vì ủng hộ ISIS- March 13, 2019

§ Trịnh Chu-VN điều trần về Luật An Ninh Mạng, biểu tình, tù nhân CT, Hội Cờ Đỏ tại LHQ- March 13, 2019

§ Nhận xét về ý kiến của Katum ( TT Trump và chủ nghĩa XHCN)- March 11, 2019

§ Kẻ nào vượt quyền chủ tịch Liên Hội Người Việt Tị Nạn CS Tại Đức ? March 11, 2019

§ Vũ Linh-Thành Tích thú vị của các UCV Dân Chủ ( LAN CHI đặt subject)- March 9, 2019

§ PV Bs Trần V Tích v/v gây quỹ củ a Liên Hội NVTNCS, Đức, kết hợp v ới Voice-giúp thuyền nhân tị nạn, giúp xã hội dân sự- March 8, 2019

§ TRump bất ngờ gọi cho bịnh nhân ung thư- TT chính nhân quan tử- Một người không chú ý thời sự, bắt đầu xem và nhận định về TT Tr ump-March 7, 2019

§ LÊ VI , thế hệ của tôi là t hế hệ vứt đi- MArch 6, 2019

§ Trí Thịnh: Kinh tế Mỹ thăng hoa:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10219423325475219

§ Bức họa “National Emergency”:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10219415512359896

§ So sánh Reagan với Trump:

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.