Ba vị Attorney General: TT Trump hợp pháp khi tuyên bố “ Tình Trạng Khẩn Cấp”- march 14, 2019

Ba vị Attorney General: TT Trump hợp pháp khi tuyên bố “ Tình Trạng Khẩn Cấp”

LANCHI HOANG·FRIDAY, MARCH 15, 2019

LGT: Ba vị này (Ken Paxton là tổng chưởng lý của Texas và là chủ tịch của Hiệp hội Tổng chưởng lý Cộng hòa. Curtis Hill là tổng chưởng lý của Indiana và phó chủ tịch của RAGA. Jeff Landry là tổng chưởng lý của Louisiana và chủ tịch Hiệp hội luật sư quốc gia. Tổng chưởng lý là attorney general) cùng viết chung bài này. Nội dung: chứng minh việc TT Trump tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” là hợp pháp.

**********************

Hoàng Lan Chi tóm tắt:

1-Tuyên bố khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump, là việc sử dụng quyền lực hành pháp đúng đắn để bảo vệ biên giới đất nước của chúng ta và giữ an toàn cho người Mỹ. Thật không may, cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam là một điều mà chỉ chính phủ liên bang mới có thể thực sự giải quyết. Không có giải pháp nào đến từ Quốc hội, tổng thống đang thực thi các nhiệm vụ của của mình bằng cách viện dẫn một luật mà Quốc hội đã thông qua: Đạo luật khẩn cấp quốc gia (NEA).

2-Khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo NEA, Tổng thống Trump đang sử dụng thẩm quyền theo luật định từ trước để giải quyết một cuộc khủng hoảng hợp pháp được tạo ra bởi hành vi vô luật pháp trong và ngoài biên giới phía nam của chúng ta. Tuyên bố khẩn cấp này không phải là một trường hợp tổng thống giải phóng mình khỏi những hạn chế theo luật. Ngược lại, tổng thống của chúng tôi đang bảo vệ biên giới đất nước của chúng ta thông qua các phương tiện được Quốc hội dự tính và sử dụng nhiều lần bởi các tổng thống trong quá khứ.

3-NEA đã được sử dụng bởi mọi tổng thống kể từ khi được thông qua năm 1976 và đã được viện dẫn hơn 50 lần. Các chính quyền trong quá khứ đã ban hành các tuyên bố khẩn cấp về nhiều vấn đề khác nhau với ít tác động trực tiếp đến sự an toàn và an ninh của người Mỹ – bao gồm việc bán kim cương máu (Clinton) và hành vi sai trái của nhiều chính phủ nước ngoài như Burundi (Obama), Nam Sudan (Clinton, Obama ), Venezuela (Obama) và Bắc Triều Tiên (Bush).

4-Năm 2005, Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson – một đảng viên Dân chủ phục vụ trong Tổng thống Bill Clinton, Nội các – đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới phía nam tại bang của ông. Richardson đã chỉ trích sự không hoạt động và thiếu nguồn lực từ chính phủ liên bang và Quốc hội.

6-Tổng thống Barack Obama, người đã sử dụng bất hợp pháp quyền lực hành pháp để tạo ra luật mới hoặc viết lại luật mà Quốc hội ban hành. Còn Tổng thống Trump đang sử dụng hợp pháp quyền lực hành pháp để giải quyết một cuộc khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn bởi sự bất lực của quốc hội.

7-Đáng kinh ngạc, nhiều khiếu nại đã được đệ trình chống lại tuyên bố khẩn cấp của tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của NEA, tổng thống phải đối mặt với một thách thức của tòa án. Trong bốn thập kỷ và hơn 50 tuyên bố khẩn cấp, chỉ có đảng dân chủ mới làm việc trái khoáy như trên.

8-Các nguồn tài trợ được đề xuất bởi tổng thống cũng thích hợp. Trong số 8 tỷ đô la cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam: 4,5 tỷ đô la không phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố khẩn cấp quốc gia nào, 600 triệu đô la đến từ quỹ tịch thu tài sản của Bộ Tài chính và 2,5 tỷ đô la bắt nguồn từ quỹ chương trình liên quan đến ma túy của Lầu Năm Góc, nơi đặc biệt dự tính xây dựng một hàng rào ngăn chặn ma túy đi qua biên giới. Chỉ có 3,6 tỷ đô la từ ngân sách dự án xây dựng quân sự Lầu Năm Góc yêu cầu phải khai báo khẩn cấp quốc gia.

9-Vấn đề thực tế – những sự thật này cho thấy tổng thống đã hành động hợp pháp và trong phạm vi quyền quyết định của Quốc hội và người dân được trao cho ông. Quốc hội nên ủng hộ Tổng thống Trump.

Nguồn: từ White House: https://www.usatoday.com/story/opinion/2019/03/14/donald-trump-border-national-emergency-declaration-constitutional-attorneys-general-column/3153552002/

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

1 Response to Ba vị Attorney General: TT Trump hợp pháp khi tuyên bố “ Tình Trạng Khẩn Cấp”- march 14, 2019

  1. Pingback: Một số tin thời sự HK, cộng đồng và VN nên xem-March 14 , 2019 |

Comments are closed.