Dân Chủ đã vote NO cho việc trả ngược lại lương cho 8 00.000 viên chức CP- Jan 25, 2019

Jan 23, 2019:

https://scalise.house.gov/press-release/democrats-vote-against-paying-federal-workers-again

Hoàng Lan Chi tóm tắt:

1-Đảng Cộng hòa Whip Steve Scalise (R-La.) đã đưa ra tuyên bố sau đây: sau khi đa số đảng Dân chủ áp đảo đã bỏ phiếu chống dự luật HR 648, năm 2019 ( cho phép tất cả nhân viên liên bang được trả lương trong khi CP shutdown)

2-Đây là lần thứ hai trong tuần trước, đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống trả lương cho viên chức liên bang trong khi chúng tôi tiếp tục đàm phán

3-Trong nhiều tuần, đảng Dân chủ đã cố gắng đổ lỗi cho đảng Cộng hòa nhưng bây giờ Pelosi và đảng bà đã không bỏ phiếu để trả lương cho những viên chức này.

Ý KIẾN HOÀNG LAN CHI:

1) Shutdown là bình thường. Đã có 22 cuộc shutdown. Obama cũng từng shutdown.

2) Sau đó, QH đều vote, trả ngược lương cho các viên chức tạm thời bị nghỉ khi CP shutdown

3) Năm 2019,”Dân chủ thổ tả” đã không xét ngân sách 5 tỷ ( rất nhỏ bé trong hơn 4000 tỷ) cho bức tường biên giới. Tất cả: lý do chính trị.

4) TT đã đề nghị đổi 700.000 người ( Daca) nhưng Pelosi vẫn say NO. Pelosi nói “Hãy mở cửa trước và đàm phán sau”

5) Hôm nay, thứ Sáu ngày 25/1/2019, TT, theo đúng đề nghị của Pelosi, mở cửa chính phủ trước và chờ “Dân chủ thổ tả” đàm phán.

6) Tuy vậy hành động vote NO cho việc trả lương ngược lại, cho viên chức khi CP shutdown là MỘT HÀNH ĐỘNG BỈ ỔI, VÔ NHÂN ĐẠO CỦA “DÂN CHỦ THỔ TẢ”.

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.