Bức tường có hợp lý, có công hiệu và có cân thiết không-Ý kiến n hiều người, Bs Tích, Bs NT Vũ- Jan 13, 2019

Hoàng Lan Chi viết: đây là chuỗi mails trong diễn đàn của quý vị y-dược gì đó. Tôi được xem ké, ở bcc. Tôi đã layout lại để mọi người xem cho dễ.

Xem từ dưới lên: 1) Bs Trần Văn Tích nêu vấn đề chính phủ Trump shut down là sao? BS Tích đã hỏi ô Vũ Linh. Qua giải đáp của ô Vũ Linh, Bs Tích vẫn muốn được xác định rõ: 1) TT là người chủ động shutdonw và hoàn toàn chịu trách nhiệm? 2) TT bị động vì không thỏa thuận được ngân sách với Quốc Hội? 2) Ô Nguyễn tài Mai, như thường lệ, trả lời lăng nhăng, không vào đề. 3) Bs Tích hỏi đích danh vài vị. 4) Bs Nguyễn Thượng Vũ trả lời.

Ý kiến cá nhân Hoàng Lan Chi: 1) Bs TVTích và NTVũ là 2 vị tôi quý mến vì tư cách, đạo đức, ứng xử và kiến thức. Họ chứng tỏ họ là thành phần có học-có giáo dục-có nề nếp gia đình nên ngôn ngữ đúng mực. Họ không bát nháo, không vu cáo, chụp mũ như vài tên cựu quân nhân ở các diễn đàn.( nhóm này rất hạ cấp). 2) Bs NT Vũ viết bài trình bày ý tứ khá rõ ràng. Ngay đầu mail, bs cho biết mail của Bs sẽ nói về những điểm gì. Điều này rất đúng trong English Writing. Còn đa số người Việt không có thói quen này. Cứ viết là viết và nhập đề lung khởi nên độc giả đọc đã đời mà cũng chưa hiểu tác giả muốn nói gì. Đã nhiều lần, tôi phải “gào” lên với những người viết bài kiểu đó: xin làm ơn cho biết What, Who, When, Where, How, ngay dòng đầu của bài viết dùm! Đâu có gì khó đâu? Sau đó trong thân bài hãy trình bày rõ ràng từng mục. Kết luận: hãy restate lại để cho mọi người nhớ, mình đã viết cái gì, hoặc mở ra một hướng mới.

Về vụ Trump-bức tường-shutdow, xin được góp ý qua những gì tôi được xem, đọc, và nghe:

1) Shutdown là bình thường. Các TT đều sử dụng. Cứ gú gồ sẽ biết Obama shutdown ra sao.

2) Các kỳ trước: Tuy nhân viên chính phủ bị tạm thời nghỉ việc nhưng sau đó, Quốc Hội lại thông qua đạo luật chi trả lương cho họ. Nhiều người còn thích vì được nghỉ mà vẫn có lương. “Nhóm thổ tả” chỉ bi thảm hóa các trường hợp. Dân chúng Mỹ khôn ngoan: không mắc bẫy tụi thổ tả này. Nguồn tin mới nhất: một đạo luật-sẽ được áp dụng vĩnh viễn: kể từ nay, mọi trường hợp shutdown, công chức vẫn được trả lương. Chúng ta hãy chờ TT Trump ban hành luật này.

3) Bức tường để ngăn di dân lậu. Qua bài nói chuyện của TT: các số liệu TT được cung cấp từ Bộ Nội An cho thấy di dân lậu là nguồn gốc đưa xã hội HK băng hoại, giết nhiều người Mỹ. Các đời TT trước, bao gồm cả Bill, Hillary, Obama, Peplosi, đều ủng hộ việc này. Bây giờ họ chống. Lý do gì: người khờ nhất thế giới cũng biết. TT có quyền shutdown và kẻ gây ra nguyên nhân khiến TT phải shutdown: phải chịu trách nhiệm.Trường hợp 2019 này là Đảng Dân Chủ!

4) Bức tường CÓ HIỆU QUẢ: không phải 100% nhưng ít ra 60-70%. Lấy ví dụ: hàng rào như TT đã trình bầy, chắc chắn, được gắn điện nhẹ, ( cũng kèm biện pháp khi di dân dùng đồ chống điện) vd vậy, hoặc gắn thêm vật liệu gì đó, phải kết hợp với nhân viên biên phòng, chó bảo vệ biên giới: tôi tin số di dân lậu sẽ giảm. Đồng thời, gia tăng biện pháp lục soát trong nội địa. Mọi vi phạm, bị bắt ngay, tống về bổn xứ ngay. Người Mễ, có thể ghi danh với chính quyền CA, để qua Mỹ làm thời vụ trong 6 tháng hay 1 năm. Chi phí cho việc này, có lẽ sẽ không cao như chi phí dành cho di dân lậu.

CHÚNG TÔI ỦNG HỘ TT SHUTDONW CHÍNH PHỦ CHO ĐẾN KHI CÓ NGÂN SÁCH HỢP LÝ.

Hoàng Lan Chi

1/2019

****************

4-From Bs Nguyễn Thượng Vũ

Thưa các anh chị, Thưa anh BS Tích

Anh BS Tích yêu cầu tôi đích danh nên tôi đành phải cố gắng đưa ra những ý kiến hết sức thô thiển của tôi. Đây là những ý kiến của cá nhân tôi mà thôi, với các inherent limitations của nó.

Tôi xin bàn về 3 vấn đề:

1) Cái tường có hợp pháp và hợp tình hay không ?– Legal and legitimate or not?

2) Cái tường tính xây có công hiệu không?

3) Cái tường tính xây có cần thiết hay không?

1-Cái tường có legal và legitimate hay không ?

Cái tiêu chuẩn căn bản trên quốc tế pháp về định nghĩa 1 quốc gia là quốc gia đó có kiểm soát được lãnh thổ của quốc gia đó hay không? Nếu không kiểm soát được lãnh thổ thì không thể nào hoàn toàn là 1 quốc gia độc lập được. Một Quốc gia độc lập có quyền và có trách nhiệm kiểm soát tất cả các người ngoại quốc muốn vào sinh sống trên lãnh thổ của họ. Vấn đề này vô cùng quan trọng cho chính phủ của TT Trump về phương diện Pháp Lý. (According to international law, a key criteria for statehood involves a government’s control over clearly delineated borders. This standard has become increasingly relevant in the United States amid an ongoing debate over President Donald Trump’s proposed construction of a wall along the Mexican frontier to curb the flow of illegal immigration into the country.)

2-Muốn biết cái tường có công hiệu hay không thì phài nhìn vào 2 cái tường trong thời gian lịch sử cận đại:

1-Cái tường đang có tại biên giới Do Thái và các nước lân cận-Và bức tường Berlin vừa sụp đổ.

Cái tường Do Thái gồm có 2 phần chính: Giữa Do Thái và Ai Cập và cái Tường phía Bắc miền West Bank.

1.1-Cái Tường giữa Do Thái và Ai Cập khởi sự xây cất vào năm 2010 và hoàn tất năm 2017. Cái tường này dài 250km và được xây với sự cộng tác và đồng ý của Ai Cập.

Trong năm 2010 khi khởi sự xây cất, mỗi tháng có 1500 di dân bất hợp pháp vào Do Thái. Tất cả năm 2016, có 11 người di dân bất hợp pháp.Trong năm 2017 người di dân bất hợp pháp vào Do Thái là Zero.

1.2-Bức Tường xây tại West bank dài 720 km, được xây cất từ năm 2000 tới 2003.Trong thời gian xây cất này, có 70 vụ khủng bố, nổ bom làm chết 300 người công dân Do Thái, con số Palestinians bi chết không rõ, nhưng nhiều hơn nhiều.

Từ năm 2003 tới 2006, có tất cả 12 vụ khủng bố qua bức tường, thiệt hại sinh mạng không đáng kể về phía do thái. Về sau này thì các cuộc khủng bố phần lớn là bắn hoả tiễn vào Do Thái chứ không có khủng bố qua bức Tường nữa, hoặc rất lẻ tẻ và không gây thiệt hại đang kể. Có 4 trường hợp di dân bất hợp pháp nhưng bị bắt lại ngay. Như vậy bức tường miền West Bank đã làm tiết kiêm sinh mạng cả người Palestinians lẫn Do Thái.

2-Bức tường Berlin được xây vào năm 1961, sau vụ Cuba Missiles.

Nó được xây để ngăn cấm người Đông Đức (và 1 số người Poland, Nga) trốn vùng Cộng sản sang Tây Đức. Ít ai biết là Đảng Dân Chủ của TT Kennedy đưa ra nhửng tín hiệu ngoại giao để Nga Soviet xây bức tường này. Tín hiệu được 1 người thân cận của TT Kennedy là ông Thượng Nghĩ Sị Fulbright của Tiểu Bang Arkansas đã dưa tin hiệu này cho Nga So Viet, để họ hoàn toàn tư do xây Tường Berlin. (On 30 July 1961, two weeks before the erection of the Berlin Wall, Fulbright said in a television interview, "I don’t understand why the East Germans don’t just close their border, because I think they have the right to close it.McGeorge Bundy sent the press coverage of Fulbright’s interview to the President with a comment about "the helpful impact of Senator Fulbright’s remarks." Kennedy subsequently refused to distance himself from Fulbright’s observation, which suggests that he asked Fulbright to make this statement as a way of signaling to Soviet leader Nikita Khrushchev that the building of a wall would be viewed by the United States as an acceptable way of defusing the Berlin Crisis.[23] Wikipedia

Ông TNS Fulbright là nhân vật hết sức quan trọng mấy chục năm trong thế kỷ trước . Ông ta có 1 học bổng của bộ ngoại giao Hoa Kỳ mang tên ông mà nhiều bạn thân của tôi đã sang Hoa Kỳ học và tu ngiệp trong chuơng trình Fulbright này.Ông Fulbright là người thù ghét Viet Nam rất nhiều. Ông ta đang lẽ được làm Tổng Trưởng Ngoại Giao của TT Kennedy, nhưng vì nhiều người chống đối ông ta về lập trường chống Viet Nam nên cuối cùng Dean Rusk được chọn làm Tổng Trưởng Ngoại Giao.Ngày 30 tháng 4 , 1975, khi báo chí phỏng vấn Fulbright nghĩ sao về việc miền Nam thất thủ thì ông ta trả lời: Tôi sẽ không buồn gì hơn khi thấy đội banh football của Đại Học Arkansas thua đội banh football của Đại Học Texas. (In April 1975, as Hanoi’s and the Khmer Rouge’s murderers began their work, former Sen. William Fulbright said that he was no more depressed by Saigon’s fall "than I would be about Arkansas losing a football game to Texas." Los Aneles Times.)

Mục Dích của bức tường Berlin khác hẳn.Nó được xây ra để ngăn cấm dân Dông Đức thoát ra khỏi vùng Cộng Sản. ( chứ không phải ngăn cấm di dân bất hợp pháp vào east Berlin.Nó đứng vững ngot 30 năm cho tới năm 1989. Có hơn 100 người Đông Đúc bị bắn chết khi muốn thoát khỏi Đông Đức.Ngoài ra còn có mìn đạt dưới đất khi đi qua bien giới Một số rất ít người Đông Đức thành công nhờ ở sự đồng loã của Công An Bien Giới. Trong tất cả Cộng Đồng Viet Nam được Hanoi gừi sang Đông Dức làm nhân công trước năm 1989 , không có một người nào vượt qua được bức Tường này trước khi nó xụp đổ.Như vậy ta có thề kết luận là bức Tường Berlin hữu hiệu.

3-Cái Tường Xây có cần thiết hay không?

Đây là vấn đề mà các người như tôi rất khó nghĩ.Thật tình ra, với số tiền 5 billion, nay rút xuống 2.3 billion thì nó chỉ bằng 20% số tiền mà xã hội Hoa Kỳ phải chi tiêu hàng năm cho các người di dân bất hợp pháp.Việc các người di dân này chỉ làm các công việc các công dân Hoa Kỳ không chịu làm , không hoàn toàn đúng

Người ta ước lượng là chính phủ Liên Bang phải tiêu từ 13-15 billion$ mỗi năm cho các di dân bất hợp pháp.Đại đa số họ không đi làm, chỉ ăn tiên an sinh Xã hỗi và lãnh food stamps. Các người di dân này tâp chung tại California, Texas, Arizona, Colorado, nên ảnh hương của họ không quan trọng mấy tới các công dân Hoa Kỳ Miền Bắc.Các vụ án mạng, bắn chết người, bán narcotics, giết người phần lớn xẩy ra tại các tiểu bang gần biên giới, nên không có tac động gì mấy đến người Mỹ da trắng sống tại các Tiểu Bang Khác.Ảnh hưởng các người di dân bết hợp pháp chưa lan tràn khắp nước Mỹ, có lẽ phải tới 20 năm nữa thì mới có tác động tinh thần.

Lúc đó thì dân số bất hợp pháp này lên tới 50-60 triệu người và lúc đó quá muôn, không ai làm gì được. Mấy chục năm nay, từ thời Tổng Thống Kennedy, người ta cũng biết vấn đề cư dân bất hợp pháp là một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng chẳng có Tổng Thống nào chịu hay có can đảm giải quyết cả.Có người trên Forum dùng câu: They just kick the can down the road.Câu này rất đúng.Nếu muốn chặn đứng di dân bất hợp pháp thì phải có bức Tường, dưới nhiều hình thức đa dạng của nó.

Muốn làm việc này thì thế nào củng có nhửng người là nạn nhân rất tội nghiệp của vụ shutdown Đóng Chính Phủ như chúng ta hiện có. Như Arnold Schwarzenegger nói trong phim The Terminator : in every important decision, there will be always collateral damages.

Tôi ước mong Chính Phủ Hoa Kỳ và Thượng Viên Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp làm dảm tối đa các collateral damages này. Thirty senators signed on to reintroduce legislation that would guarantee federal employee back pay at the end of the partial government shutdown. The first bill was passed unanimously in the Senate prior to the shutdown taking effect, but expired without the House taking action.( như vậy ta biết ai muốn thật tình giúp đỡ các cong chức không được lãnh lương . ) “Federal workers are dedicated public servants who simply want to do their jobs on behalf of the American people. They shouldn’t continue to suffer — working dangerous jobs without knowing when their next paycheck may come, or being forcibly furloughed and unable to carry out their mission — because of extreme partisan gamesmanship,” said Sen. Ben Cardin, D-Md.

Ông TT Trump là người dám làm những gì không có ai tiền nhiệm dám làm.

Và vì đó, các chính trị gia professional ghét ông ta. Xưa nay không ai dám đụng tới Âu Châu, tới Canada, tới Mexico và tới Trung Cộng cả. Khi TT Trump đặt vấn đề chủ quyền bị Trung Cộng ăn cắp, khi ông ta đặt vấn đề tariffs với Trung Hoa thi các pundits, các Nobel Prize winners kêu ầm lên, bảo thằng này điên rồi mà dám dụng với Trung Cộng. Trung Công mà không buôn bán với Mỹ thì thị trường Mỹ sụp đổ !!!Trung Cộng mà rút tiền ra thì Thị Trường Mỹ xụp đổ. Các pundits đó, các chuyên viên kinh tế đó, các Nobel prizes winners đó quên một điều căn bản:

Trước khi Nixon sang Trung Hoa năm 1972 , trước khi Mỹ giao dịch buon bán với Trung Cộng, thì Mỹ vẫn, đã là bá Chủ Hoàn Cầu rồi.

Tại sao lại tự kỳ ám thị như vậy?

Và tôi phải xin lỗi BS Tích vì chấm dút bài viết nơi đay và cũng không đưa ra 1 giải pháp tốt cho vấn đề này. Thật tình ra nếu tôi có tài, nếu tôi có giải pháp hay, thì ông TT Trump đã mời tôi vào White House làm Tổng Trường rồi.

Rất thân mến

Nguyen Thuong Vu

PS: tôi viết bài này là chạm vào phạm vi chuyên môn về Chính Trị Học của hai người mà tôi vô cùng quý mến và kính phục :Anh BS Dương Hồng Mô và bình luận gia Vũ Linh.

Anh BS Dương Hông Mô năm nay 89 tuổi. Anh là người bạn thân tình của cả gia đình tôi, từ anh BS Nguyễn Hoài Đức đến tôi. Anh Mô cũng là em ruột của cụ Dương Hồng Chương là Phó Cao Uỷ Việt Nam tại Pháp, phụ tá và bạn thân của Hoàng Thân Bửu Lộc.

Thân phụ của Vũ Linh là một đàn anh tôi mà hết sức kính trọng, cụ đã từng nắm chức vụ rất quan trọng Miền Nam. Bây giờ cụ sống yên ổn tại nhà, không tham gia sinh hoạt chính trị nữa, nên tôi tôn trọng privacy của cụ.

Ước mong Guru Mô và Vũ Linh chỉ bảo thêm

Nguyễn Thượng Vũ

3- From: Tich Tran [mailto:tranvantich
Sent: Sunday, January 13, 2019 6:00 AM

Kính thưa quí Anh quí Chị,

Bản lĩnh sử dụng ngôn ngữ của Anh Nguyễn Tài Mai đạt mức cao cường đến độ trả lời lang bang mà chẳng giải đáp gì sất.

Là political baloon nhưng ai giao banh trước? Lưỡng viện Quốc hội hay Tổng Thống? Câu hỏi của tôi có vậy thôi. Tôi rất hy vọng là quí Anh Chị trên Diễn Đàn này như Nguyễn Thượng Vũ, Nguyễn Lê Hiếu, Nguyễn Tiến Cảnh, Đàm Giang sẽ thương tôi hơn Anh Nguyễn Tài Mai một chút để trả lời thắc mắc của tôi một cách gọn gàng rành rẽ hơn.

Trân trọng kính chào,

Trần Văn Tích

2-From Nguyễn tài Mai

Cái vụ này nó là political baloon : đá bóng qua lại cho vui phía trên thuợng tầng khí quyển chính trị của từng nuớc hay toàn cầu , thế thôi. Thằng Cọng Hoà đá con Dân chủ , phe đảng Dân chủ áo xanh đá lại thằng đa số thuợng viên (Cọng Hoà) áo đỏ . Thằng Cọng Hoà thuợng viện răng đã rụng hết , cứ thế cố đấm ăn xôi … Chúng nó : chẳng thằng nào , con nào chết ; giao banh cho nhau thôi – Chỉ có dân ngu khu đen giật gấu vá vai : mới hai tuần (một kỳ luơng ) đã đói đến nơi –

Không nói đùa đâu , xin lỗi , bố ai rõ đuợc luật lệ về budgeting của chính phủ – Trong khi đó , Anh Chair của Fed tuần rồi mới trả lời truớc báo chí rằng anh đang lo són đái v/v My~ nợ lút đầu – hơn trillion dollars . Nhưng anh Chair này xạo tổ mẹ , cũng "doing his job " mà thôi , càng nợ tao càng cho vay – Bọn nhà băng vâ~n cuời khè … Anh ấy nói thế để bớt đạp thắng – vụ siết tiền lời (quantitative tightening – QT ) đấy mà – Truớc đây , các chị Janet (Yellen) và anh Ben (Bernanke) cho thả ga một chút (quantitative Easing QE ) cho chúng mày nợ , mua nhà mua xe . Bọn nhà băng nắm đằng chuôi , ngốc gì nắm đằng luỡi : lúc chúng nó bóp , lúc chúng nó siết : chúng mày không có tiền trả tao , ra đuờng : bankers chúng nó cứ thế ở London , New York , Frankfurt , Paris sáng sâm bnah tối sữa bò . Và anh Tập cứ thế bắn fi thiền (thuyền ) lên mặt trăng , bóp cho tỷ anh Tàu , đói nhăn răng , hửi bụi (và lăn ra vì Ung thư) (Đó là một tuồng khác : tuồng tà rif : không nghe một hai tuần rồi anh chị Apple la làng vì bị bóp dế ? stock của Apple xuống gần 10 % một buổi sáng tinh mơ ) . Nhưng nó dính tới vụ "mùi Tàu " (Hoa vị – Huawei ) – con gái anh chủ tịch Huawei bị bắt ở Canada mấy tuần truớc đấy mà. Chuyện còn dài , Tái ông rồi còn mất ngưa (hay rờ xuống duới một tí đi : mất lựu đạn) .   Mất lựu đạn không lo , lại khéo lo cái tuờng chưa xây đã sập ! (Nhưng con chó nó lo : để ý con chó nó đái vào chân tuờng , nó hay ghếch cái chân sau lên đạp vào tuờng cái đã , cho chắc ăn ; vì tuờng sập , nó mất lựu đạn )

NTMai

1-On Sunday, January 13, 2019, 05:15:16 AM EST, Tich Tran

Kính thưa quí Anh quí Chị trên VMAFORUM,

Các Anh Em SvHdQy thân mến,

Mấy hôm nay tôi trao đổi ý kiến với Ông Vũ Linh về chuyện xây bức tường. Ông Vũ Linh vốn bênh vực Tổng Thống Donald Trump nên tôi cảm thấy rất gần gụi với những kiến giải của Ông trong các bài chính luận mà Ông là tác giả. Tuy nhiên trong vụ xây bức tường tôi lại nghĩ là Tổng Thống Trump hành động không nên không phải vì Tổng Thống được quốc dân Hoa Kỳ bầu lên để phục vụ quốc dân chứ không phải để đóng cửa chính phủ mà biện pháp đóng cửa chính phủ (shutdown) là do chính Tổng Thống chủ động ban hành và tất nhiên, chính Tổng Thống phải chịu trách nhiệm về các hiệu quả. Ông Vũ Linh chỉ dẫn cho tôi là tôi hiểu sai quá trình và nguyên nhân shutdown. Xin quí Anh quí Chị cùng các Anh Em SvQyHd cho biết có phải tôi đã không thông suốt phương thức vận hành bộ máy chính trị Hoa Kỳ nên mới nghĩ là Tổng Thống – và chỉ riêng Tổng Thống – quyết định ban hành đóng cửa chính phủ. Giờ xin kính mời quí Anh quí Chị và các Anh Em SvQyHd đọc một đoạn trích từ e.mail tôi gửi cho Ông Vũ Linh.

Thưa Ông Vũ Linh,

Được sự chỉ giáo của Ông, tôi hiểu quá trình đóng cửa chính phủ như sau :

1-Hai viện Quốc hội họp bàn về ngân sách. Quốc hội được biết Tổng Thống cần 5 tỷ, Quốc hội không đồng ý, chỉ chịu cấp hơn một tỷ thôi. Ngân sách vì vậy không được thông qua. Thế là Tổng Thống không có tiền để điều hành bộ máy công quyền nên đành phải đóng cửa Nhà nước. Như vậy Tổng Thống hoàn toàn bị động, Tổng Thống bị đặt vào thế chẳng đặng đừng, Tổng Thống không có lựa chọn nào khác. Có phải thế không ạ? Tóm lại không phải Tổng Thống là nhân vật có thẩm quyền và trách nhiệm ra lệnh đóng cửa chính phủ (như tôi hiểu biết một cách sai lầm) mà Tổng Thống chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của lưỡng viện Quốc Hội, có phải vậy không ạ?

2-Riêng chuyện DC thuận cấp hơn một tỷ thì đúng là không dính dáng gì đến chuyện xây bức tường vì họ lập luận rằng có cấp 20 hay 25 tỷ để xây bức tường thì vẫn không ngăn chặn được 100% di dân bất hợp pháp, do đó chỉ cần tiếp tục thi hành các biện pháp hiện hữu (như Ông liệt kê) mà thôi; tôi hiểu như vậy.

Xin cám ơn Ông đã mau lẹ hồi âm. Nếu Ông không quá bận thì tôi chỉ dám xin Ông vui lòng xác nhận là sự hiểu biết về quá trình đóng cửa chính quyền trung ương như tôi vừa trình bày trên đây – sau khi được Ông chỉ giáo – là đúng, là phải. Tổng Thống vì không được Quốc hội chi tiền nên đành phải bấm bụng cho thuộc cấp tạm ngưng lãnh lương.

Trân trọng kính chào,

Trần Văn Tích

Ngưng trích thư gửi Vũ Linh.

Xin được lưu ý là tôi chỉ thắc mắc về trách nhiệm ban hành shutdown : có phải Tổng Thống chủ động đóng cửa chính phủ để áp lực với phe đối lập chính trị không hay Tổng Thống bị động vì Quốc hội không phê duyệt ngân sách nên Tổng Thống không có lương trả cho nhân viên thuộc quyền và đành bấm bụng đưa ra biện pháp shutdown. Anh em mình hầu hết đều nghỉ hưu rồi nhưng không rõ con cháu đang đi làm có ai bị ảnh hưởng vì đóng cửa chính phủ không. Tôi cũng bcc thư này cho Ông Vũ Linh.

Trân trọng và thân mến kính chào quí Anh quí Chị cùng các Anh Em SvHdQy,

TVTich

__._,_.___

<!–[if gte vml 1]>

.


__,_._,___

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Bức tường có hợp lý, có công hiệu và có cân thiết không-Ý kiến n hiều người, Bs Tích, Bs NT Vũ- Jan 13, 2019

  1. Pingback: Trách Nhiệm shutdown thuộc về ai-Jan 17, 2019 |

Comments are closed.