Elizabeth Warren- UCV Tổng thống của Dân Chủ- Dec 31, 2018

LanChi Hoang

1 min ·

The New York Times

·

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI 2019, NỮ UCV TT CỦA DÂN CHỦ

ELIZABETH WARREN

https://www.nytimes.com/2018/12/31/us/politics/elizabeth-warren-2020-president-announcement.html?fbclid=IwAR1HN6omaHFyuOi9NLnsDdcRCCVXCrTAVBIF4T6D8oCGQ3IywE64s51d-G8

Hoàng Lan Chi tóm tắt:
-Sinh 1949, nữ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đầu tiên từ 2011, Chủ tịch Hội đồng giám sát của Quốc hội, tốt nghiệp BS của George Washington University
University of Houston, Special Advisor for the CFPB (Consumer Financial Protection Bureau)
-Trước đây, giảng dạy ở ĐH Luật, TX
-Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Warren giữ chức chủ tịch Hội đồng giám sát của Quốc hội, được thành lập để giám sát Chương trình cứu trợ tài sản có vấn đề (Tpeg). Sau đó, là Trợ lý của Tổng thống và Cố vấn đặc biệt cho Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng dưới thời Tổng thống Barack Obama.
-Bà được phân công vào Ủy ban đặc biệt về Thượng viện về lão hóa; Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị; và Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu. Warren đã được tái đắc cử vào Thượng viện năm 2018,
-Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Warren tuyên bố rằng cô đang thành lập một ủy ban để tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020.

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.