Các bài về Hoa Kỳ và thế giới – Dec 23, 2018

Washington Post- Cựu chiến binh gây được hơn 15 triệu trong 5 ngày vụ “bức tường”:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218772335920887

Đại sứ Pháp ngu như…:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218771143611080

Tóm tắt vụ cty Hoa Vi:

Chính phủ có thể shutdown tối nay:

Kiến thức: tìm hiểu shutdown chính phủ là gì:

Luật bỏ phiếu 60/100 của Thượng Viện Mỹ:

Ba TNS sắp nghỉ của Cộng Hòa, không đồng ý “nuclear option”:

Ai sẽ là TT năm 2020:

Facebook gian trá, cho phép các công ty được quyền đọc tin nhắn cá nhân:
Mexico bơm 30 tỉ dollars để chận vụ “caravan”:

Biểu tình chống Trump: “Nhóm thổ tả” đã tung những fake news nào:

Tại sao Merkel ủng hộ thỏa ước toàn cầu về di dân:

Biểu tình ở Nam CA chống TT Trump, báo NV tung fake news gì:

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Các bài về Hoa Kỳ và thế giới – Dec 23, 2018

  1. Pingback: Các bài về Trump-blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2018 |

  2. Pingback: Các bài về Trump- năm 2018 |

Comments are closed.