Facebook HLC -Nhiều bài về tang lễ Cố TT Bush- December 5, 2018

DECEMBER 5, 2018

Facebook Hoàng Lan Chi

*****************************

Mầu đen là tin tức chung

Khoảnh khắc người hùng Bob Dolde tiễn biệt người hùng cố Tổng thống George H.W. Bush:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218613625833234?__xts__[0]=68.ARCI9BsFQ1ozWOzcFTubT-5vJy7Pnl-fD_No_1OWij8dqmoy3N8lYuSQEjfGFv1fJnTie214LGnfO8VGZ3U9-48dWQm2w9-68vJFjnSJgrFpz0RoSOqo0_C3KAdhe1rwHgniEO0bVuxkOvCXc5zgqx6rd8dDTREsgEzluyKlfMf33R04CX9M2Wvf86q-WdhfhPbuDHVtfJq7IRhMi9lP_NIPuxQQRfM9CW5mlutKvDbSvZilPh3Sdn6gbYYYb3jXlS465CP0HP3BekFPjaXHYb7gLEGQAaZZPJOuSP6YDD6ZVW6rSTjQcjHqKx13eVeHlA5d8jZGZq1CzkvyWu_FLeU&__tn__=-R

Chú chó của Cố TT Bush cha đến chào chủ. Mặt chú buồn hiu:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218613633433424?__tn__=-R

Michelle Obama văng tục:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218609729695833

Vé nghe gia đình Bill-Hillary diễn thuyết xuống giá thảm hại:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218603091569884

Trump-Tập đình chiến:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218594042423661

*************************

BÀI CỦA HOÀNG LAN CHI

Tháng Chạp nhìn lại:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218595572141903

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.