Đỗ Ái Uyên, Bằng Phong ĐVA nhận xét về ô Kim Quý-Nov 18, 2018

From: Đỗ Ái Uyên <truongbachminh18@gmail.com>

Sent: Sunday, November 18, 2018, 4:49:12 PM PST

Subject: Fwd: LÃO MÓC: KHI MỘT KẺ CÓ HỌC THỨC KHÔNG BIẾT VĂN HOÁ XIN LỖI

Tôi thấy trên các diễn đàn hiện nay sao nhiều đàn ông tồi, khốn nạn quá?! Thời gian gần đây có vài tên lúc nào cũng thấy múa may trên các diễn đàn để chửi bới vu vạ cho các bà. Có phải họ thiếu thốn tình chăng?

Riêng chuyện này, người đàn ông tồi và khốn nạn hơn cả, đó người chồng cũ của bà Ngô Minh Hằng, tức tên Trần Văn Minh, ly dị bao nhiêu năm rồi mà lòng vẫn chưa yên, phải tung tin giả để hại vợ cũ, hèn thiệt!

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.