Ký Petition ủng hộ Kavanaugh-Oct 2, 2018

https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-american-people-request-judge-kavanaugh-be-confirmed-supreme-court

LanChi Hoang is with Hong Van Nguyen and 41 others.

1 hr ·

KÝ PETITION ỦNG HỘ KAVANAUGH

Hoàng Lan Chi viết: xin register (ghi danh) một account với trang web WE THE PEOPLE này. Họ sẽ gửi về mail mình khai báo, với passeword. Login với địa chỉ e-mail và password họ cho. Then, đổi password theo ý mình. Sau đó theo link dưới vào ký.

We The People là trang mạng của chính phủ. Khi một petition ký đạt một con số X trong 7 ngày thì nó sẽ hiện lên ở We The People. Ai đó đã làm giai đoạn 1 này rồi.

Giai đoạn 2: chúng ta cần 100.000 trong 30 ngày. Đạt được con số đó thì người đại diện của chính phủ PHẢI TRẢ LỜI

Trang We The People được mở vào 2012. Luật: tôi đã giải thích ở trên.

Năm 2012: Ts Nguyễn Đình Thắng, người đã tham gia vận động dòng chính từ lâu nên biết vụ này. Chính TS đã cho Trúc Hồ biết khi Trúc Hồ gõ cửa ông, xin giúp đỡ vì Trúc Hồ muốn làm 1 TNT cứu Việt Khang vào 2012. ( còn những người chỉ tham gia sinh hoạt cộng đồng bằng bài viết thì sẽ KHÔNG CÓ KIẾN THỨC VỀ CHÍNH QUYỀN, VỀ DÒNG CHÍNH NHƯ TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG !)

Vậy: nên ghi danh, tạo account We The People. Keep giữ đó. Khi cần, lại dùng nó, để ký petition.

Hoàng Lan Chi

***********************

Judge Kavanaugh: Petition

Nếu quý vị thấy Thẩm Phán Brett Kavanaugh là người :
• Xứng đáng,
• Bị oan ức vì những tố cáo của đảng DC.

XIN KÝ TÊN VÀO BẢN KIẾN NGHỊ (petition) NÀY ĐỂ ỦNG HỘ THẨM PHÁN KAVANAUGH

We the American people Request Judge Kavanaugh to be confirmed to the Supreme Court.

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.