Bạn trai cũ của bà Ford gửi thư cho TV tố cáo bà Ford- Oct 2, 2018

Young Huynh is with Linda Letran Duyen and 8 others.

17 mins ·

Sáng nay bạn trai cũ của bà Christine Ford, người tố cáo quan tòa Brett Kavanaugh tội cưỡng dâm, gởi lá thư lên Ủy ban Thượng viện Tư pháp Hoa Kỳ trình bày rằng những điều bà ta tuyên bố không đúng sự thật như trong buổi điều trần. Nhất là về vấn đề bà ta nói dối là không biết gì về máy Polygraph và cách chuẩn bị đối với máy này.

Thế là ông Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Tư pháp Hoa Kỳ nổi nóng lên và tức tốc gởi một lá thư đến cho luật sư của bà Christine Ford yêu cầu phải gởi ngay lập tức cho Ủy ban tất cả hồ sơ của bà ta liên quan đến vấn đề Polygraph, vấn đề liên hệ với báo chí, quốc hội, liên hệ đến tố cáo quan tòa Brett Kavanaugh và cả những hồ sơ về phiên điều trị năm 2012 của bà.

Gậy ông đập lưng ông. Phen này thì bà Christine Ford sẽ là người ăn không ngon ngủ không yên.

Ác lai ác báo là thế.

Theo vài nguồn tin thì có thể vào thứ Năm này (4/10/18) FBI sẽ hoàn tất công việc điều tra và phỏng vấn và nếu có thể Thượng Viện sẽ bầu quan tòa Brett Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện ngày thứ Bảy hoặc một vài ngày sau.

Jonathan Huynh

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bạn trai cũ của bà Ford gửi thư cho TV tố cáo bà Ford- Oct 2, 2018

  1. Pingback: Các bài về Trump-blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2018 |

  2. Pingback: Các bài về Trump- năm 2018 |

Comments are closed.