Các bài ở Facebook Hoàng Lan Chi tháng 9, 2018

SEPTEMBER 2018

Facebook Hoàng Lan Chi

LGT: xem tựa đề, chọn bài. Nên cố gắng đọc để có thêm “informations” về mọi vấn đề. Đừng để mình lạc hậu. Khi có nhiều tin tức nhờ net, thì nói chuyện được với nhiều người khác nhau. Đừng tự biến mình thành những ông già chỉ biết trồng cây, đưa đón cháu, hoặc các bà già chỉ biết cắm cúi nấu ăn cho cháu. Nó sẽ làm quý Ông/Bà bị bịnh quên đấy.

***********************

Mầu xanh bleu là thời sự cộng đồng

Mầu đen là tin tức chung

Mầu tím là bài cá nhân Hoàng Lan Chi

***********************

Hoàng Lan Chi trả lời bà Hồng Phúc về vụ kiện ở Houston:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218014656019363

Trả lời bà Hồng Vân về thư bà Hồng Phúc, liên quan vụ kiện ở Houston:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218007357516905

RMS Vớt Người Biển Đông của Phan Lạc Tiếp:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217996683650065

“Nhóm thổ tả” xem Kim Jong Un đã làm gì:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217988314240835

Ngoan Cố:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217944969037232

RFA phỏng vấn Robert Funseth về nguồn gốc chương trình “HO:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/rfa-ph%E1%BB%8Fng-v%E1%BA%A5n-robert-funseth-v%E1%BB%81-ngu%E1%BB%93n-g%E1%BB%91c-ct-ho/10217890598237996/

ĐỖ NGỌC UYỂN-Một sự lộng giả thành chân:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217912330181281

THỜI SỰ HOA KỲ:

Diễn văn 2018 trước LHQ của Trump:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218076864694541

Bush yểm trợ Kavanaugh:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218067120050931

Vũ Linh-Tấn tuồng sau buổi điều trần:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218064346981606

Phản bác của Kavanaugh tuyệt vời:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218057397087863

Hoàng Lan Chi nhận định bài Will Nguyễn chửi Trump:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217920488265228

Mỹ Khánh: khi cựu TT buông lời khiếm nhã:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217919352236828

Trump cử người đi cứu Will Nguyễn rất sớm và coi Will chửi Trump nè:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217913108080728

Chuẩn tướng Trần Quang Khôi kêu gọi ủng hộ Trump:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217912008813247&set=a.10201542177657699&type=3&theater

Nguyễn Thị Bé Bảy: Tu Chính Án 25 và ảo tưởng truất phế Trump:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217901808078235

Bob Woodword và cuốn sách được “Nhóm thổ tả” thổi phồng:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217904822033582

Bài Hoàng Lan Chi :

PV họa sĩ Vũ Thái Hòa-Pháp:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218070093245259

Những người yêu Gia Long :

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217972499765483

Con gái tui, Hậu sinh khả ố:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218046206368102
Bà Khúc Minh Thơ không phải là mẹ đẻ CT HO:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217887089790287

BÀ BẠCH HẠC Ở HOUSTON, NGƯỜI BỊ KIỆN VÌ VU CÁO, MẠ LỊ:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217849383127644

BPSOS-Đồng bào ở Thái bị bố ráp:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217841688655287

Trần Hoàng Trúc: một “con nỡm đấu tranh” kiểu gì mà hăm dọa?

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217855136151466

Mỗi bông hoa trên đường phỏng vấn:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217896744031637

Hoàng Lan Chi

9/2018

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.