Bài diễn văn tuyệt vời của Trump trước Liên Hiệp Qu ốc- Sep 27, 2018

Bài diễn văn tuyệt vời của Trump trước Liên Hiệp Quốc. Ông nói đến thành tựu của HK trong những năm qua, có là vì đâu. ( vì hiến pháp). Nói đến sự ra đời của LHQ. Sự đóng góp của HK. CT Marshall tái thiết Châu Âu. Ông ca tụng mục đích cao đẹp của LHQ nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra: 1) Vài quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng lại có mặt ở Nhân Quyền của LHQ !!! ( ahahhahaha). 2) Chỉ thẳng Bắc Hàn, Iran, Irag, ISIS…3) Lên án LHQ đã không làm tròn trách nhiệm để những người dân của các quốc gia như Venezuella, Cuba, …, sống trong đau khổ.

Ông thẳng thắn: HK đã góp 22% cho quỹ của LHQ, HK luôn dẫn đầu về viện trợ nhân đạo nhưng ông yêu cầu từ nay LHQ phải reform. (hahahhaa). Phải có sự đóng góp công bằng hơn để hoạt động được hữu hiệu hơn..Ông nêu cao giá trị của các quốc gia có chủ quyền. Ông lên án: nơi nào có chủ nghĩa CS hay xã hội là nơi đó áp bức, độc tài.

Dài 1 giờ. Có phụ đề Việt Ngữ. Tôi không biết có màn ảnh chiếu ( như Obama hay dùng hay không?) nhưng ông nói rõ ràng, từng từ được nhấn mạnh và rất thuộc bài. Diễn văn được trình bày thứ tự, lớp lang.

Tôi không hề thấy ai cười khi ông noi về thành tựu của HK như “Nhóm thổ tả” đã rêu rao ( tôi từng nguyền rủa: những kẻ nào vu cáo cho Trump sẽ bị tai nạn què chân trong hai năm) mà họ vỗ tay vào những nơi đáng vỗ tay.

Xin kiên nhẫn xem để hiểu Trump hơn và có nhìn chính xác đứng đắn. Chúng ta phải lo cho quốc gia chúng ta trước. Các vị lãnh đạo các nước khác cũng vậy: quý vị phải đặt quốc gia, dân tộc quý vị lên trên hết ( vỗ tay!)

Hoàng Lan Chi

https://www.facebook.com/huy.luu.1297/videos/780689122262097/

Huy Luu

September 26 at 9:04 PM ·

Toàn văn BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ.
Hãy chú ý những nội dung ông nói về Iran, Syria và ứng xử của Mỹ và các quốc gia đồng minh đối với các nước này.
Hãy lắng nghe nội dung ông lên án chế độ Bắc Hàn, cho thấy Tổng thống Trump thẳng thắn và quyết liệt ra sao.
Hãy chú ý nội dung ông lên án chế độ độc tài toàn trị Venezuela, Cuba và kêu gọi các nước chung trách nhiệm để cứu giúp nhân dân đang đau khổ tại hai đất nước này.
Hãy lắng nghe nội dung lên án của ông đối với các chế độ XHCN đã và vẫn còn đang được thử nghiệm trên thế giới. Ý kiến của ông ấy đúng hay sai ? Cá nhân mỗi chúng ta hãy tự cảm nhận.

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bài diễn văn tuyệt vời của Trump trước Liên Hiệp Qu ốc- Sep 27, 2018

  1. Pingback: Các bài về Trump-blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2018 |

  2. Pingback: Khi Trí thức cao niên Pháp Việt nói về TT Trump và Hiến Pháp HK – Nov 1, 2019 |

Comments are closed.