Links các bài về bà Khúc Minh Thơ-Sep 2018

Links các bài về bà Khúc Minh Thơ:

Bà KMT từ Phi Luật Tân đến Mỹ vào 1977 và lập Hội Gia Đình ( tức vợ con) các cựu tù nhân /quân nhân vc. Vì ở DC, bà có vào Quốc Hội cùng ô Nguyễn Ngọc Bích vận động cho việc xin thả tù nhân cs vào 1987 nhưng thực ra chương trình Ra Đi Có Trật Tự ODP của Mỹ đã có từ lâu, 1977, vì Mỹ ( ý thức trách nhiệm, hài cốt lính Mỹ, người VN vượt biển và chết quá nhiêu, Liên Hiệp Quốc kêu cứu). Robert Funsett là người đại diện cho TT Reagan đàm phán với vc rất nhiều lần vì vào thời gian đó, vc còn ( bị ảnh hưởng Trung cộng, sau đó đánh nhau với Trung cộng, kinh tế chưa suy sụp nhiều). Ông Funsett cho biết: ( Nếu tính từ năm 1982 cho đến năm 1989, tôi thu thập được rất nhiều kinh nghiệm đàm phán với Hà Nội, vì ít nhất là tôi và họ nói chuyện với nhau 25 lần, phần lớn là ở Geneve, có 2 lần ở New York). Vì bà KMT có vào Quốc Hội và cũng có xin gặp TT Reagan nên chính quyền Mỹ đã tặng cây bút “đàm phán” cho bà. Điều này có nghĩa là chương trình bị gọi lộn là HO là nằm trong ODP, do Mỹ có kế họach và xúc tiến từ lâu theo lịnh Reagan. Bà KMT cũng có công vận động thêm nhưng KHÔNG PHẢI NHỜ BÀ MỚI CÓ CHƯƠNG TRÌNH HO. Không nên đặt cái “nợ” đó lên vai tất cả những cựu TNCT! Năm 2008, ảo tưởng về vai trò (mẹ đẻ HO) do đám Huy Phương, Nam Lộc hót bậy, bà KMT tự ý tổ chức Đại Hội Cựu TNCT trong khi bà không có tư cách đó. Lý do: đã có Tổng Hội Cựu TNCT! Vì thế Tổng Hội CTNCT đã ra thông báo “tẩy chay”.

Đồng hương nên hiểu rõ vấn đề để “biết ơn/cám ơn” đúng người. Người mà chúng ta cám ơn trước tiên là TT Reagan và sự tận tụy của viên chức ngoại giao Funsett. Bà KMT cũng được cám ơn nhưng đề cao quá đáng, bịa đặt là ( không có bà thì không có Chương trình HO) là không đúng.

Hoàng Lan Chi

************************

ĐỖ NGỌC UYỂN-Một sự lộng giả thành chân:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217912330181281

RFA phỏng vấn Robert Funsett:
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/RobertFunsett_HO_NKhanh-20050503.html-09112007143119.html

Bà KMT không phải là mẹ đẻ của Chương trình HO:

https://www.facebook.com/notes/lanchi-hoang/b%C3%A0-kh%C3%BAc-minh-th%C6%A1-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-l%C3%A0-m%E1%BA%B9-%C4%91%E1%BA%BB-c%E1%BB%A7a-ch%C6%B0%C6%A1ng-trinh-ho/10217887077629983/

Đỗ Ngọc Uyển: Dự luật của Nguyễn Ngọc Bích-KMT:

https://chungtoimuontudo.wordpress.com/2011/12/14/d%E1%BB%97-ng%E1%BB%8Dc-uy%E1%BB%83n-d%E1%BB%B1-lu%E1%BA%ADt-ho-cu%E1%BA%A3-ong-nguy%E1%BB%85n-ng%E1%BB%8Dc-bich-va-ba-khuc-minh-th%C6%A1/

Bà KMT đã ngộ nhận về vai trò của mình, về Hội Gia Đình nên 2008 toan tính tổ chức ngày hội cựu TNCT cùng ( đầu nậu Nam Lộc): Tổng Hội Cựu TNCT ra thông báo tẩy chay:

https://chungtoimuontudo.wordpress.com/2011/12/12/ba-khuc-minh-th%C6%A1-va-ngay-h%E1%BB%99i-ctnct-nam-2008/


This entry was posted in Tài Liệu. Bookmark the permalink.