Ba bằng cớ về CT Nhân Đạo dành cho thuyền nhân bị kẹt trên 20 năm ở Thái-August 10, 2018

Ba bằng cớ về chương trình nhân đạo của Canada dành cho thuyền nhân bị kẹt trên 20 năm ở Thái Lan

1) Ts Cấn Lê, Canada, người đã tìm hiểu và vận động cho chương trình nhân đạo cho thuyền nhân Việt đã nói như sau: I just want to give you a piece of information: For 275 people from the Philippines whom we brought into Canada, we spent around $650,000, an average of $2,500 per person. We raised that money entirely on our own. We took care of everything for them, from medical examinations, the application fee overseas, airfares and resettlement. When they came here, within a couple of weeks, sometimes days, they started to work right away. We never had any problems.I think that, because of that experience, the government — this time it was Minister Jason Kenney — became aware of what we did with the refugees from the Philippines, so he was willing to let us sponsor some more refugees. We were able to compile a list of around 110 refugees who were stranded in Thailand for over 20 years. We started to collect funds from the Vietnamese community in Canada, in the U.S., Australia and other countries, and the first group of these refugees came just last week, 28 of them.”

Xin đọc kỹ phần tôi tô đậm: “110 refugees who were stranded in Thailand for over 20 years”. Có nghĩa là 110 người bị mắc kẹt (who were stranded) ở Thái Lan trên 20 năm. Không có vụ thuyền nhân bị cưỡng bức hồi hương rồi lại đi đường bộ đến Thái lần thứ hai!

Link đầy đủ của Canada: ((https://sencanada.ca/en/Content/Sen/committee/412/ridr/51755-e)

2) Voice Canada- Đỗ Kỳ Anh trả lời phỏng vấn của Thời báo vào năm 2017 : Ông Đỗ Ky Anh khẳng định rất rõ ràng: 1) Bị cưỡng bức hồi hương, trốn ở lại Thái trên 25 năm. Xin nhớ ô Đỗ Kỳ Anh là Voice –Canada.

3) Bài viết của Ts Nguyễn Đình Thắng. Ô Thắng là bạn Ts Cấn Lê và là người thông thạo các luật, chương trình dính líu định cư.

Trích ô Thắng “ ở Thái Lan có một số cựu thuyền nhân đã trốn thoát cưỡng bức hồi hương và sinh sống bất hợp pháp ở Thái Lan từ năm 1996. Những người này không thể xin tị nạn với UNHCR vì hồ sơ đã bị đóng từ lâu và, do sống ở Thái Lan, họ đã không trải nghiệm sự đàn áp nào mới để có căn cứ yêu cầu UNHCR mở lại hồ sơ. May mắn, chính phủ Canada đồng ý giải quyết một lần một cho số người này qua chương trình tư nhân bảo lãnh, và đã đạt thoả thuận với chính quyền Thái Lan cho họ được rời khỏi Thái Lan.Chương trình nhân đạo này không áp dụng cho những cựu thuyền nhân đã bị cưỡng bức hồi hương năm 1996 rồi sau đó qua lại Thái Lan”.

Chứng cớ: Vài người do Trịnh Hội đưa qua Canada đã về VN, hoặc về VN và buôn bán thành công.

-Ông Nguyễn Hữu Huân. Ông này trả lời đài RFA nội dung bị phân biệt đối xử khi hồi hương. Link: http://vi.rfi.fr/viet-nam/20120709-thuyen-nhan-cuong-buc-hoi-huong-van-con-bi-phan-biet-doi-xu

KẾT LUẬN: rõ ràng là chương trình chỉ dành cho thuyền nhân ở Thái Lan trên 20 năm. Đó là lý do để TS Cấn Lê vận động CP Canada chấp thuận. Vậy các trường hợp đã bị cưỡng bức về VN, rồi (được Trịnh Hội nhá) lại qua lại Thái Lan sau này là không hợp pháp và vô nhân đạo ở chỗ đã “cướp chỗ” của người khác. Trịnh Hội sẽ phải trả lời cho CP Canada. Nam Lộc phải trả lời cho đồng hương.

Ô Tú đã nộp cho Canada và xin CP Canada không trục xuất 12 người bất hợp pháp nhưng nhận thêm 12 người hợp pháp đã bị mất chỗ.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Ba bằng cớ về CT Nhân Đạo dành cho thuyền nhân bị kẹt trên 20 năm ở Thái-August 10, 2018

  1. Pingback: Tài Liệu vụ Voice nhập lậu người vào Canada- August 31, 2018 |

Comments are closed.