Links youtube Nguyễn Thanh Tú-Voice đưa lậu người vào Canad a-August 2018

Links youtube Nguyễn Thanh Tú-Voice đưa lậu người vào Canada

Phát hiện thêm 3 người Voice đưa lậu qua Canada:

https://www.youtube.com/watch?v=5U15j0-nqM4&feature=youtu.be

Sự láu cá của buổi họp báo:
https://www.youtube.com/watch?v=fomC5tZzlIY&feature=youtu.be

Voice Đỗ Kỳ Anh: trả lời Thời Báo: thuyền nhân phải bị kẹt ở Thái trên 20 năm:
http://thoibao.com/nhin-lai-chuong-trinh-bao-tro-nguoi-ty-nan-tu-thai-lan/

Tú trả lời NVTD: Trịnh Hội không dám kiện vì đó là sự thật:
https://youtu.be/FOUGmGtjUgg

Tú trả lời NVTD về Trịnh Hội –Nam Lộc buổi họp báo ngày 27/7

https://www.youtube.com/watch?v=FOUGmGtjUgg#utm_source=Facebook_PicSee&utm_medium=Social

Voice đưa lậu người vào Canada: những bằng chứng không thể chối cãi:
https://www.youtube.com/watch?v=vrr3tWhUqZo&feature=youtu.be

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Links youtube Nguyễn Thanh Tú-Voice đưa lậu người vào Canad a-August 2018

  1. Pingback: Tài Liệu vụ Voice nhập lậu người vào Canada- August 31, 2018 |

Comments are closed.