Ba chứng cớ về CT nhân đạo của Canada. Ô Tú xin Canada không trụ c xuất 12 người đi lậu, nhận thêm 12 người đã bị mất chỗ- August 6, 2018

Hoàng Lan Chi

Ba chứng cớ về CT nhân đạo của Canada với thuyền nhân VN

Ô Tú xin CP Canada không trục xuất 12 người ( Voice tráo) và nhận thêm 12 người kia.

LGT: Ô Tú tố cáo Voice-Trịnh Hội tráo người đi Canada. Voice đã họp báo nhưng loanh quanh, không trả lời Yes/No rõ ràng. Bài này chỉ ra 3 chứng cớ về chương trình nhân đạo của Canada cho thuyền nhân VN bị kẹt ở Thái và ý nguyện của ô Tú xin CP Canada không trục xuất 12 người kia, cho thêm 12 người khác ở Thái được định cư Canada.

********************

CHỨNG CỚ 1
TS Cấn Lê, Canada, khi trò chuyện với Canada, đã nhắc lại, chương trình nhân đạo năm xưa ông vận động cho thuyền nhân ở Thái:

Trích Ts Cấn Lê “ Ts Cấn Lê đã nói: I just want to give you a piece of information: For 275 people from the Philippines whom we brought into Canada, we spent around $650,000, an average of $2,500 per person. We raised that money entirely on our own. We took care of everything for them, from medical examinations, the application fee overseas, airfares and resettlement. When they came here, within a couple of weeks, sometimes days, they started to work right away. We never had any problems.I think that, because of that experience, the government — this time it was Minister Jason Kenney — became aware of what we did with the refugees from the Philippines, so he was willing to let us sponsor some more refugees. We were able to compile a list of around 110 refugees who were stranded in Thailand for over 20 years. We started to collect funds from the Vietnamese community in Canada, in the U.S., Australia and other countries, and the first group of these refugees came just last week, 28 of them.”

Hoàng Lan Chi viết: hãy chú ý chữ (who were stranded in Thai Lan for over 20 yrs)

Link của Canada: ((https://sencanada.ca/en/Content/Sen/committee/412/ridr/51755-e)

Nghĩa là thuyền nhân đến Thái Lan và bị mắc kẹt ở lại Thái Lan hơn 20 năm.

CHỨNG CỚ 2

2017. Thời Báo Canada phỏng vấn ô Đỗ Kỳ Anh. (nên nhớ: ô Đỗ Kỳ Anh là Voice ở Canada).

CHỨNG CỚ 3

TS Nguyễn Đình Thắng viết trong bài “Tìm hiểu tình hình người Việt ở Thái”, trong đoạn gần cuối bài có câu sau “ , ở Thái Lan có một số cựu thuyền nhân đã trốn thoát cưỡng bức hồi hương và sinh sống bất hợp pháp ở Thái Lan từ năm 1996. Những người này không thể xin tị nạn với UNHCR vì hồ sơ đã bị đóng từ lâu và, do sống ở Thái Lan, họ đã không trải nghiệm sự đàn áp nào mới để có căn cứ yêu cầu UNHCR mở lại hồ sơ. May mắn, chính phủ Canada đồng ý giải quyết một lần một cho số người này qua chương trình tư nhân bảo lãnh, và đã đạt thoả thuận với chính quyền Thái Lan cho họ được rời khỏi Thái Lan.Chương trình nhân đạo này không áp dụng cho những cựu thuyền nhân đã bị cưỡng bức hồi hương năm 1996 rồi sau đó qua lại Thái Lan”
Hoàng Lan Chi viết:
Ts Thắng là bạn thân của TS Cấn Lê và ô Thắng hiểu rõ chương trình nhân đạo do TS Cấn vận động. Mặt khác, với danh dự/uy tín bao lâu nay: Ts Thắng luôn cẩn trọng khi viết về (luật). Hãy đọc kỹ câu này của Ts Thắng (Chương trình nhân đạo này không áp dụng cho những cựu thuyền nhân đã bị cưỡng bức hồi hương năm 1996 rồi sau đó qua lại Thái Lan)

KẾT LUẬN: CT nhân đạo chỉ áp dụng cho người bị cưỡng bức hồi hương nhưng trốn ở lại Thái đã trên 20 năm. Trong khi đó, Voice Trịnh Hội đã đưa 108 người qua Canada thì theo ô Tú có ít nhất 12/108 đó là không đúng. Nghĩa là họ ĐÃ Ở VN VÀ MỚI QUA LẠI THÁI LAN SAU NÀY! Coi như list 110 người mà Ts Cấn Lê thành lập, gửi cho Canada, nhiều năm xưa thì 12 người này đã lấy mất chỗ của 12 người khác. Tôi đã xem chứng cớ về 2 người: Bà Lê Thị Ba và ô Nguyễn Hữu Huân.

Ô Tú cho biết:

1-Ông đã nộp hồ sơ cho Sở di Trú Canada.

2-Ông đã viết thêm: xin CT Canada mở lòng nhân đạo, không trục xuất 12 người mà Voice-Trịnh Hội đã đưa lậu (tráo người). Nhưng xin chính phủ Canada cho phép 12 người kia, còn ở Thái, được định cư Canada.

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Ba chứng cớ về CT nhân đạo của Canada. Ô Tú xin Canada không trụ c xuất 12 người đi lậu, nhận thêm 12 người đã bị mất chỗ- August 6, 2018

  1. Pingback: Tài Liệu vụ Voice nhập lậu người vào Canada- August 31, 2018 |

Comments are closed.