Bài ở Facebook Hoàng Lan Chi -July 16, 2018

Bài ở Facebook Hoàng Lan Chi :

JuLy 2018

Người tình cũ thuở lên 10:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217438661219853

Ai thắng, Pháp hay Croatia, tôi cũng thích:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217437316346232

Fake news: vụ Nữ Hoàng đi sau Trump. “Nhóm thổ tả” đã rất khốn nạn:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217437810238579

So sánh y phục vàng của Melania với Hillary:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217432490825597

So sánh y phục đỏ của Melania với Michelle:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217438126206478

TỔNG VẬN ĐỘNG QH HOA KỲ 2018; THÀNH QUẢ BẤT NGỜ
CÁC NHÀ VẬN ĐỘNG 13,14 TUỔI THẬT TUYỆT VỜI

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217431709886074

Nếp nhà Gia Long

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217402336031746

Tại sao trẻ em dắt cầu thủ ra sân:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217369814298723

Hãy coi họ là họ hàng xa:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217353334286733

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.