Fake news của “Nhóm thổ tả” -July 15, 2018

Hong Van Nguyen

9 hrs ·

Những hình ảnh không nói lên tất cả sự thật.

Theo nghi lễ, khi duyệt binh CHỦ NHÀ ĐI BÊN MẶT của KHÁCH.
Ở phút 8:19 đến 8:32 khi quay lại NỮ HOÀNG NÓI CHUYỆN GÌ VỚI TRUMP VÀ BÀ QUÊN TOAN BƯỚC SANG BÊN TRÁI CỦA TRUMP NÊN BÀ CHỮA LẠI TRỞ VỀ BÊN PHẢI CỦA TRUMP.
BẢ KHÔNG BƯỚC SANG TRƯỚC MẶT MÀ TỪ PHÍA SAU TRUMP.
TRUMP QUAY ĐẦU TÌM BÀ VÀ DỪNG BƯỚC ĐỢI BÀ.
Các phóng viên người ANH CHỈ LẤY NHỮNG SHOT KHI NỮ HOÀNG Ở SAU TRUMP MÀ CHỈ TRÍCH.
Đây là THỦ THUẬT DÙNG HÌNH (PHOTOS) ĐỂ TẠO FAKE NEWS

16:15
🔴 LIVE: President Trump meets with Queen Elizabeth at Windsor Castle – July 13, 2018

About this article
nytimes.com
Trump Walks in Front of Queen Elizabeth, Causing Social Media Frenzy

About this article
nytimes.com

This entry was posted in Bài về Trump. Bookmark the permalink.