Các bài ở Facebook Lan Chi tháng 6-2018-June 29, 2018

Vườn hoa mini cho người làm biếng:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217301343907006

Tôi block vài người vì BPSOS:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217254408813658

Nha Trang, Phố Tàu ư?
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217239875410332

Nghĩ gì về các vụ như Will Nguyễn:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217228632729272

Will Nguyễn nhận tội gây nghẽn giao thông:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217226407953654

VC khởi tố Will Nguyễn:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217218714561324

Fix lại tin Yale-Will:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217211733666806

Trả lời Đức Vũ, vụ Trương Hữu Lộc quay 180 độ:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217193277245407

BPSOS lập hồ sơ về đàn áp biểu tình:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217184076975406

Sài Gòn dễ thương. Dân chúng cung cấp trà đá cho người biểu tình:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217183408678699

VC phát giấy về luật an ninh và đặc khu, có nơi bắt dân ký:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217182351292265

Video đã được edit về vụ biểu tình ôn hòa của người Sài Gòn:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217182860985007

Một sample về cách hành xử của người lớn lên ở VNCS và mới ra hải ngoại:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217182065725126

Chinh Nhân phản đối BPSOS nếu 3 TNLT qua Mỹ:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217176403263568&set=a.10201542177657699.1073741825.1274867911&type=3&theater

Trương Duy Nhất: Cám ơn Sài Gòn :
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217174402973562

Biểu tình đúng nghĩa ở Sài Gòn

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217169567292673

Nguyễn Trung Hiếu: Đánh Thức Con:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217167428479204

Tana Thái Hà: Will Nguyên, VK Mỹ biểu tình bị bắt:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/1060739140743358:18

Tin cập nhật về biểu tình: cho những ai không nhiều thì giờ xem hết:
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217165033699336

Trần Đức Mậu: thượng đỉnh Mỹ- Triều thành công cho dù lãnh lạo Châu Âu không vui:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217165596833414

Nhận định về bài của Trần Bình:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10217065510531319

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.