Chuyện cộng đồng Hoa Thịnh Đốn -Tiền tổ chức cho J uly 4th 2018

LGT: ai không quan tâm cộng đồng, chỉ thích nhạc, nhảy, ăn nhậu, bù khú, thích về VN du hí, có quan hệ gián tiếp với vc qua business (do chính bản thân hay gia đình) : xin delete. Ai còn có chút lòng, vẫn xem sơ mọi mails để biết chuyện gì đang xảy ra, hầu có quyết định đúng, cho phù hợp với tư cách của một công dân VNCH xưa, của một người còn có chút lòng yêu nước : hãy xem và tôi cảm ơn.

Tóm tắt: Đinh Hùng Cường, CT Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn gửi thư báo cáo. Nội dung chính: 1) Không ứng cử tiếp. 2) Tiền tổ chức July 4th, 2018, ô Cương kể: ông đã đề nghị ô Bobby Lý, Phó CT Ngoại Vụ của Tổ Chức Cộng Đồng nhiệm kỳ trước (ô Đoàn Hữu Định) trao lại số tiền 8,000 MK nhưng không được. Ô Bobby Lý viết thư trả lời, giải đáp rõ ràng, kèm chứng cớ

Ý kiến cá nhân tôi sau khi đọc 2 mails: 1) Ông Cường phạm nhiều sai lầm mà vẫn ngoan cố tự cho không sai. 2) Ô Cường đã liên lạc, đã gọi và ô Bobby đã giải thích rồi về vụ ( 8000MK) nhưng Cường vẫn ngoan cố, lì lợm, trơ trẽn và tiếp tục tung mail, vu cáo. Đây không phải là tư cách của người quốc gia- cựu quân nhân VNCH. Đó là thái độ của bọn việt gian, đặc biệt của những kẻ được VT-Định huấn luyện. 3) Qua uy tín cá nhân, ô Bobby Lý, hậu duệ, đã gây quỹ được rất nhiều và nhiều lần cho Tổ Chức Cộng Đồng. Cá nhân Đinh Hùng Cường; theo tôi nên xin VT-Định thì hay hơn. 4) Smithsonian Institution chỉ tài trợ tiền cho Noval DC để tổ chức ngày July 4th 2016. Muốn được tiền tài trợ: phải theo đúng mọi thể thức, điền mọi giấy tờ cho họ.Ô Cường CẦN ĐI HỌC LỚP THẾ NÀO LÀ XIN NGÂN KHOẢN. Tổ Chức Cộng Đồng do ông làm CT không dính líu gì đến Ban tổ chức ngày July 4th thì ông không có quyền lấy 8000MK. Còn nếu Ban Tổ Chức ngày July 4th 2018, muốn được tài trợ: họ phải nộp đơn xin, phải điền mọi giấy tờ cần thiết. Lúc đó Smithsonian Institution sẽ cứu xét. Theo tôi biết: không phải ai cũng xin được dễ dàng. VD nếu tôi là giám đốc một công ty, thì khi nhận đơn xin cấp ngân khoản để tổ chức ngày July 4th từ ô Đinh Hùng Cường: tôi sẽ từ chối. ( mặc dù cá nhân tôi sẽ góp cho Ban Tổ Chức 100 MK). Nhưng nếu người xin là Bobby Lý thì tôi sẽ chấp thuận. Hy vọng viết thế: mọi người hiểu, uy tín cá nhân XYZ rất là quan trọng khi: xin ngân khoản, để vận động nhân quyền hay bất cứ việc gì. Đừng nghĩ là xin ngân khoản dễ dàng rồi ngoác miệng ra chửi người khác là xin “phân” ( rất mất dạy khi Fund được nhóm này viết ra như thế) và muốn xài thế nào cũng được. (cái này tôi ám chỉ một vài người thôi, cựu quân nhân VNCH, mà quá sức ngu xuẩn đần độn, không hiểu xin ngân khoản là gì nhưng cứ thích ngoác miệng chửi người khác)

*****************************

201610181749 (1).pdf
r6va4aid (1).pdf
VAAID (1).pdf
Thư Xin Ủng Hộ Đoàn Diễn Hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2016 Updated May 3 (1).doc

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.