Thái độ của tôi với bọn vu cáo-May 9,2018

Một cao niên ở Úc, Lý Ngọc Cương, thích những bài tôi viết về vụ LS Trần Kiều Ngọc đã gửi mail ca ngợi. Nhưng sau này, lại dùng những lời lẽ vu cáo cho tôi khi ông ta không đồng ý với tôi về vụ Việt Khang qua Úc, hay Trúc Hồ. Ông ta vu cáo tôi trước rồi sau đó lại đòi hỏi tôi phải lịch sự!

NO WAY. Hoàng Lan Chi được giáo dục Gia Long dạy là lịch sự, tử tế NHƯNG khi người khác dùng ngôn ngữ không đúng, hoặc bỗng dưng vu cáo, chụp mũ thì chúng tôi sẽ chỉ thẳng “Đồ vu cáo. Cút ra khỏi đây ngay”.

Tôi đã viết, từ tháng Ba 2018, tôi sẽ “bắt chước” TS Đỗ Vinh: dùng ngôn ngữ khá mạnh bạo nhưng không dung tục cho các đối tượng sau đây: VC, Việt Gian, fans VT-Định.

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta, Thời Sự. Bookmark the permalink.