Các bài viết về vụ VietfaceTV và Phan Kỳ Nhơn- April 19, 20 18

Hoàng Lan Chi

CÁC BÀI VIẾT VỀ VỤ VIETFACETV VÀ PHAN KỲ NHƠN

LGT: Ô Phan Kỳ Nhơn là Liên Ủy ban Chống CS và tay sai ở Nam CA. Ông càng ngày càng có hành vi kiêu binh. Năm 2018, ông đã có một hành động rất “ngu xuẩn” là tin vào bài báo của VC rồi “đánh” VietfaceTV và Thúy Nga. Ông tự cho mình cái quyền tin vào bài báo đó, tin vào việc Hạnh Lê, con gái Giám Đốc TV Vĩnh Long (người có chồng Pháp- qua Mỹ- làm hợp đồng với VietfaceTV -đang phụ trách tìm quảng cáo ở các đại gia trong nước) có mặt ở VietfaceTV là đủ để kết luận VietfaceTV là Việt gian. Phan Kỳ Nhơn cũng từ chối không gặp, không nghe bà Marie Tô giải đáp. Ký giả Trần Nhật Phong, Ngụy Vũ radio, Ts Đỗ Vinh và tôi (Hoàng Lan Chi ) đã có những live stream và bài viết vạch ra những sai trái của ô Phan Kỳ Nhơn. Chúng tôi cần sự phản bác các lý luận của chúng tôi bằng ngôn ngữ tử tế, lý luận hợp lý. Mọi ngôn ngữ dung tục, vu cáo, chụp mũ: chỉ chứng tỏ trình độ thấp kém, sự vô giáo dục. Người quốc gia không bao giờ hồ đồ, chụp mũ, vu cáo ai cả. Người quốc gia cũng phải công bằng ghi nhận sự đóng góp vào việc duy trì âm nhạc VNCH do các trung tâm thực hiện, đặc biệt hai TT lớn là Asia và Thúy Nga. Chúng tôi dành quyền xóa không thông báo các comment dung tục, chụp mũ, vu cáo, mạ lị. Xin để comment ở time line, không để ở notes.

Hoàng Lan Chi

************

-Nhận định về các câu trả lời của ô Phan Kỳ Nhơn :
https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216654053605153

-Noi chuyện đề phòng việt gian:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216634268070527

-Hãy ủng hộ Asia và Thúy Nga:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10216616906116489

-PKN đã quá lố khi tấn công chương trình Nguyễn Văn Đông :

-Phobolsa PV Tô Văn Lai: ô Lai rút lại lời xin lỗi năm xưa vì trực thăng không phải là thứ dội bom:

-Phản bác NGUYỄN KINH LUÂN-MN:

-Người trẻ ngu quá là người gì:

-Hai ông Phan Kỳ Nhơn-Phan Tấn Ngưu chống VietfaceTV :

-Vụ VietfaceTV –Phan Kỳ Nhơn làm sai hay đúng:

-Hỏi đáp về vụ ô PKN:

-Lý do cuộc chiến SBTN-Vietface:

–Phan Kỳ Nhơn biểu tình: cái gì đằng sau:

-Ý KIẾN về vụ ô Phan Kỳ Nhơn tổ chức biểu tình chống Thúy Nga:

-Trần Nhật Phong- Biểu tình chống Thúy Nga, tui nhiều thắc mắc:

This entry was posted in Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta, Tài Liệu. Bookmark the permalink.