VC xử những người tranh đấu-April 5, 2018

LanChi Hoang shared Huỳnh Thục Vy‘s post.

2 mins ·

Huỳnh Thục Vy

10 mins ·

Quá coi thường công luận, 20h ngày 5/4, phiên toà kết thúc với mức án với các thành viên HAEDC về cáo buộc "Hoạt động lật đổ chính quyền":

Nguyễn Văn Đài: 15 năm tù, 5 năm quản chế.

Trương Minh Đức: 12 năm, 3 năm quản chế

Nguyễn Trung Tôn: 12 năm, 3 năm quản chế

Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm, 3 năm quản chế

Lê Thu Hà: 9 năm, 2 năm quảng chế

Phạm Văn Trội: 7 năm, 1 năm quản chế.

LanChi Hoang Trong Phan, Dan M Tran: TS Nguyễn Đình Thắng cần vận động dân cử trong vụ này.
"Tội chó" gì mà xử người ta 15 năm? bọn chó vc!

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.