Tên HungThe, cựu quân nhân dám nói láo là NVTL của TCS đ ược chọn bởi Tổng Cục CTCT- March 11, 2018

1-HungThe dám bịa đặt láo lếu như vầy:

On Thursday, March 8, 2018 8:54 PM, HungThe <hungthe42@att.net> wrote:

Trước 30/4/75 bản NVTL là một trong những bản nhạc được TC. CTCT VNCH tuyển chọn đồng ca trong các sinh hoaṭ Chính Huấn, ht

2- TRẢ LỜI CHO HUNGTHE:

1-BÀ NGUYỄN THỊ BÉ BẢY:

Thưa quý vị,

Tôi nhớ Cục Chính Huấn có những bài hát riêng của Cục Chính Huấn, như Trên Đầu Súng, Cờ Bay ….., còn bài "nối vòng tay lớn" của tên VC nằm vùng TCS không là bài hát "chính thức được tuyển chọn" để đồng ca trong các sinh hoạt Chính Huấn.

Ý kiến của tôi: không phải người ca sĩ của HKMH Carl Wilson hát bài NVTL là hành vi ăn cơm quốc gia thờ ma cs, hành vi phản bội, phản chiến và nằm vùng của TCS đương nhiên được xóa. Người Mỹ họ làm gì là chuyện của họ, bài học lịch sử VNCH bị bỏ rơi tôi không quên, cho dù bây giờ tôi ăn cây nào thì rào cây nấy, đã nhận nơi này làm quê hương thứ hai, và con tôi đã phục vụ trong Quân Lực Hoa Kỳ.

Nguyễn Thị Bé Bảy

Một quân nhân thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị

(Cục Xã Hội)

2-NHẤT HÙNG:

Nhất Hùng chưa bao giờ nghe thấy điều này. Chỉ có nghe một chuyện, trước 75 trong một buổi sinh hoạt văn nghệ ngoài tiền tuyến, có một vị Tướng cùng tham dự, anh em hát bài "Nối Vòng Tay Lớn", sau đó bị ông Tướng này sạc cho một trận chỉ vì bài đó là bản nhạc của TCS, nghĩa là không chấp nhận anh em hát nhạc TCS chứ không cần phải là "Nối Vòng Tay Lớn".

NH

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.