Ngụy Vũ nói về Việt Khang từ phút 57-Feb 14, 2018

LanChi Hoang is with Tuan Tran and 9 others.

February 15 at 10:42pm ·

YouTube

·

Ngụy Vũ nói về Việt Khang từ phút 57. Sau khi chìm, mọi việc vẫn theo kế hoạch của họ vì họ có network gấp 10 lần. Việc VK từ phi trường đến nghĩa trang, tình cờ gặp mẹ Việt Dzũng: những cảnh đó có nên trình diễn không ? có nên coi đó là tình cờ và như có một chút linh thiêng hay không ?
Trần nhật Phong: tôi đã viết bài, thay mặt cho một số người nên 10 câu hỏi cho những người tổ chức cũng như tôi đã làm fake poster mục đích cảnh báo: tôi coi như tôi đã làm xong nhiệm vụ cảnh báo của tôi
NV: chúng tôi cảnh báo nhưng chiến dịch của họ, nhóm trục lợi, không ngưng đâu. Họ chỉ cần hát 1 show ở mỗi địa phương là quý vị tự dâng hiến tiền cho họ rồi. SBTN chỉ làm 1 DVD có VK hát là thu được bạc triệu vì quý vị có tâm thức rất hời hợt..Quý vị cứ nghĩ chỉ cần bài hát là thay đổi chế độ, thay đổi thế hệ!
Ai biết VK đi bằng diện gì? chỉ họ biết. ( Hoàng Lan Chi : Ts Nguyễn Đình Thắng cho biết chương trình P1. Nếu ông Thắng nói sai thì ô Thắng chịu trách nhiệm 🙂

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ngụy Vũ nói về Việt Khang từ phút 57-Feb 14, 2018

  1. Pingback: Mục Lục Tự Do- Februay 2018 |

  2. Pingback: Tài Liệu Việt Khang-March 2018 |

Comments are closed.